Vi oppretter Holismens dag 16. november!

Postet av Holistisk Forbund den 3. Mai 2022

 


De fleste tros- og livssynssamfunn har høytids- og merkedager som de feirer i løpet av året. I forbindelse med at Holistisk Forbund fyller 20 år i år fremmet styret forslag om opprettelse av Holismens dag den 16. november som er stiftelsesdatoen for Holistisk Forbund. Forslaget ble lagt frem for landsmøtet den 30. April, og enstemmig vedtatt. 

Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten.  

På holismens dag vil vi feire denne helheten. Vi feirer at vi er en del av det store universet, og at vi hører til i den store sammenhengen. 

Bakgrunn: Holisme kommer av det greske ordet Holos, som betyr hel. Eksempler på holisme kan bli funnet i hele menneskehetens historie, og i de mest forskjellige sosiokulturelle sammenhenger. 

Enhetstanken er det viktigste kjennetegnet på holisme; alt henger sammen.    

Som livssyn er holisme en forståelse av at mennesker, dyre- og planteliv, jorden og universet henger sammen og utgjør en helhet, og at hver enkelt del ikke kan forstås fullt ut uavhengig av denne helheten. Holisme er en bredt anlagt livsanskuelse og innebærer et ansvar for oss selv, menneskene, dyrene og jorden i sin helhet. 

Holistisk medisin vurderer hele mennesket – kropp, sinn, ånd og følelser. Utøvere av holistisk medisin mener at hele menneske består av gjensidig avhengige deler, og hvis den ene delen ikke fungerer som den skal, vil alle de andre delene bli påvirket.  

Hvordan skal dagen markeres?

Landsmøtets deltakere ble delt inn i grupper som kom med mange gode ideer som styret vil arbeide videre med. Mer informasjon om dagen og hvordan vi tenker at den kan markeres kommer senere.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.