HJEM / BLOGG

HoF sin julegave går til Matsentralen

Om Matsentralen Norge: Det er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Gjennom sitt arbeid hjelper de både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å redusere

Holistisk Forbund er igjen godkjent registrert som livssynssamfunn

Hurra! Nå kan vi endelig fortelle at HoF igjen er godkjent registrert som livssynssamfunn i Norge! Hovedstyret i Holistisk Forbund fikk en strevsom vår da vår søknad om å bli registrert som livssynssamfunn etter ny Lov om t

Har hvert folk rett til egen forsoning med staten?

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ledes av Dagfinn Høybråten og består av 11 andre fagpersoner. Disse er oppnevnt av Stortinget. Kommisjonen avgir sin rapport til Storting

Holismepodden

Holistisk Forbund har startet Holismepoden hvor vi snakker med spennende folk om ulike temaer vi i Holistisk Forbund er opptatt av. Alle episodene legges ut på YouTube gratis tilgjengelig for alle.  1. Episode handler om hvem vi i Holistisk Fo

Religions- og livssynslederforumet i STL fordømmer vold i familien og i nære relasjoner

I 2009 gikk kristne og muslimer sammen om en felles uttalelse som fordømte vold i familien og i nære relasjoner. Fjorten år senere er denne uttalelsen dessverre  fremdeles like aktuell.  Religions- og livssynsledere i Samarbei

Stortingspresident Masud Gharakhani inviterte representanter fra alle STLs medlemssamfunn til frokostmøte

Stortingspresident Masud Gharankhani hilser hjertelig på Patrik Swanstrøm, organisasjonssekretær i Holistisk Forbund.  Stortingspresident, Masud Gharakhani inviterte representa

Påminnelse om «Det norske Holocaust» i STL lederforum

Lederforum i STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) møttes på HL-senteret 1. desember 2022. Før dette delte lederne ut en "julepose" til tilfeldig forbipasserende sentralt i Oslo. De kommuniserte at gaven ble gitt med ønske om et varmere samfunn. Bildene er tatt i forbindelse med ledersa

Dialog utover grensene

Muslimsk Dialog Nettverk (MDN) har 23. januar 2023 arrangert Dialogkonferanse med undertittelen – hver samtale teller. Det var en fin og sosialt inkluderende konferanse hvor mange aktører var invitert. Her var representanter fra bydel

Shabana Rehman - ord til Shabana

Shabana var født fri   Shabana var en modig og utradisjonell stemme. Tydelig som få og med bruk av humor nådde hun frem med sitt budskap. Hun var en brobygger, men en annerledes en. Ikke en sånn brobygger som sakte med sikker

Påminnelse om «Det norske Holocaust» i STL lederforum

Lederforum i STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) møttes på HL-senteret 1. desember 2022. Før dette delte lederne ut en "julepose" til tilfeldig forbipasserende sentralt i Oslo. De kommuniserte at gaven ble gitt med ønske om et varmere samfunn. Bildene er tatt i forbindelse med ledersa

Oppmerksomhet hvem skal få den?

Det å leve gode liv handler om å bruke energien sin fornuftig. Hvordan gjør man egentlig det? Mange av oss har måter som gjør at vi kommer mer i balanse. Dette kan dreie seg om ulike praksiser, meditasjonsøvelser me

Holistisk Forbund deltok på Mangfoldsfest i Tønsberg 17. september - i regi av STL

I anledning Frivillighetens år 2022 arrangerte STL (samarbeidsrådet for tros og livssyn) en Mangfoldsfest på Farmandtorget lørdag 17. september. På stands var det gratis matutdeling, mulighet til å bli kjent med ulike

Holistisk Forbund deltar på Debatten med Fredrik Solvang i kveld

Styremedlem Mari Jerstad HOLISTISK FORBUND DELTAR PÅ DEBATTEN I KVELD! I kveld bør du få med deg Debatten med Fredrik Solvang på NRK1 kl. 21.20. Holistisk Forbund, med styremedlem Mari Jerstad deltar i debatten angående opp

Holistisk Forbund støtter opp under TV aksjonen 2022 Leger uten grenser

SAMMEN REDDER VI LIV!  TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.  Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli beha

Vi oppretter Holismens dag 16. november!

De fleste tros- og livssyn har høytids- og merkedager som de feirer i løpet av året. I forbindelse med at Holistisk Forbund fyller 20 år i år fremmet styret forslag om

HELSA FØRST! Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? Litteraturhuset 24.8

Holistisk Forbund inviterer i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.  Trykk les mer for link til opptak på Youtube!   Li

Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling – pressemelding

Utøver- og brukerorganisasjoner krever gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling. Påslaget på 25 % mva på alternativ og komplementær behandling, som ble innført fra 1. januar i år har med

Rommet må ommøbleres etter pandemien!

Interreligiøst klimanettverk Norge Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid? Vi som skriver dette er representanter for ulike religioner og

Politikerne påberoper seg definisjonsmakt i forhold til om komplementær- og alternativ medisin gir befolkningen helsegevinst (pressemelding)

Men det må da være brukerne, som erfarer høy grad av helsegevinst, som bør ha denne definisjonsmakten?

Holistisk Forbund tar sterkt avstand fra drapstrusler rettet mot stortingspolitiker Stensland og hans familie! (pressemelding)

Holistisk Forbund ser det som en menneskerett å velge behandling i tråd med eget livssyn. Vi mener også det er en menneskerett å ytre seg og delta i et demokrati. Drapstrusler mot politikere som utfører sitt embete er helt og holden uakseptabelt og noe vi fordømmer på det sterkeste.