HJEM / TJENESTER / VÅRE RITUALLEDERE


Lone Charlotte Haugland

Tønsberg, Viken


Lone Haugland er ritualleder i Holistisk Forbund, og beskriver seg selv som høysensitiv, empatisk og skapende. «Jeg liker å skape ritualer for å feire overganger i livet. Er opptatt av holisme og hvordan alt henger sammen. Jeg føler meg takknemlig for at jeg kan få være med på å vie mennesker som er glade i hverandre som vigsler i Holistisk forbund. I møtet mellom mennesker som skal lage et ritual for og med sine nærmeste oppstår det en vakker og kraftfull utveksling av kjærlighet og samskapelse. Det er dette som er drivkraften i mitt arbeid som ritualleder.»


Beate Kvarmo

Tromsø, Troms og Finnmark


«Ønsker at mennesker skal få ritualer de kjenner seg hjemme i.»


Håvard Peersen Nafstad

Oslo


Jeg føler og tenker at vi alle er en del av den samme helheten og ønsker å leve, ikke bare for meg selv og min egen frihet, men for helheten, naturen og alles frihet. Jeg legger vekt på å skape et ritual som er slik dere vil ha det og som gjerne representerer dere som enhet. Jeg ønsker å være tilstede-værende og trygg, og tone meg inn på deres ønsker og behov. Jeg hadde en utrolig god opplevelse av selv å bli viet gjennom Holistisk forbund, og jeg ønsker at alle skal ha friheten til å vies uten å føle den tvangen til tro eller form, som jeg opplever mange andre tros- og livssynsorganisasjoner har.


Mette Brenden

Oslo, Viken, Norge


Som ritualleder ønsker jeg å støtte deg og dere i å skape deres egen seremoni, personlig og nær. En seremoni som ivaretar overgangen - om det er vielse, navnedag eller gravferd - slik at det blir et minne for livet. Dersom dere ønsker det finner vi sammen frem til muligheter for å inkludere alle som er til stede. Jeg er takknemlig over å få være ritualleder i et fellesskap hvis overskrift er «Åpne hjerter, Åpne sinn»! Et forbund hvor alle er velkomne med sitt livssyn, sin overbevisning og sin tro. Slik det er viktig for meg å møte både meg selv og andre, med aksept, kravløshet, kjærlighet og romslighet. Foruten å være medlem av Holistisk Forbund er jeg også medlem av Norsk Skuespiller Forbund og Norske Rosenterapeuters Forening.


Rosanna Padoin

Oslo

Siden 2012 har jeg hatt gleden av å vie mange flotte par. Vielsene har funnet sted i mange forskjellige omgivelser, fra private hjem til strandbryllup og MC-samling. De har funnet sted i mange av landets fylker, og også i Italia hvor jeg arrangert et 3 dagers bryllup for 60 norske gjester. Alle har fått tilpasset seremonien på den store dagen slik de har likt det best.  Å knytte ekteskapsbånd er en glede og et privilegium. Under forberedelsene blir jeg kjent med de vordende ektefeller. Å forstå deres visjoner, og kunne virkeliggjøre dem med en høytidelig og minnerik seremoni er alltid målet. Bor paret utenfor Oslo, blir møtene tatt på FaceTime eller Zoom. Av og til har jeg fått forespørsel om å ha på meg min beltestakk, og det gjør jeg gjerne. Jeg har også vært ritualleder for navnefest flere steder i landet. Seremoniteksten kan jeg skrive på norsk, italiensk og engelsk. 


Toril Nikolaisen Kilde

Oslo, Viken

Jeg har ledet kurs, seremonier og små festivaler de siste tjue årene. I seremoni og ritual er jeg inspirert av norrøn sjamanisme og har gjort et kulturformidlingsarbeid i mange år for å åpne opp dører til å anerkjenne vår åndelige kulturarv og i særdeleshet med fokus på våre norrøne gudinner og naturkreftene. Jeg har også lært mye av kurs og samlinger med Don Miguel Ruiz og Don Jose Ruiz (forfattere av bl.a. De fire leveregler og The Fifth agreement). Den norsk-samiske sjamanen Ailo Gaup har vært en viktig inspirator for meg. Jeg har reist mye og utforsket myter og åndelighet i møte med mange ulike kulturer bl.a. i India, Peru og Hopireservatet i USA. Jeg er teaterlærer og rådgiver for ungdomstrinn og videregående i Osloskolen, muntlig forteller, utdannet i psykodrama og høvding i et vikinglag i Oslo. Jeg ønsker å lytte godt til hva dere ønsker for deres ritual og gi dere en opplevelse av å være med på å forme og samskape akkurat det ritualet dere ønsker.   


Rolf Hugo Jespersen

Oslo

Som ritualleder ønsker jeg å bidra med rammer for et ritual som blir slik dere ønsker det. Det er viktig for meg at ritualet representerer dere som enhet bundet av kjærlighet. Videre er det mitt ønske å skape trygghet og tilstedeværelse, og tone meg inn på deres ønsker og behov for den spesielle dagen. Jeg brenner spesielt for å påta meg LHBTIQ vielser. Det er viktig for meg å skape en god opplevelse av vielsen gjennom Holistisk Forbund for dere, og jeg ønsker at alle skal ha friheten til å vies uten å føle den tvangen til tro eller form, som jeg opplever mange andre tros- og livssynsorganisasjoner har.