HJEM / TJENESTER / VÅRE RITUALLEDERE


Lone Charlotte Haugland

Tønsberg, Viken


Lone Haugland er ritualleder i Holistisk Forbund, og beskriver seg selv som høysensitiv, empatisk og skapende. «Jeg liker å skape ritualer for å feire overganger i livet. Er opptatt av holisme og hvordan alt henger sammen. Jeg føler meg takknemlig for at jeg kan få være med på å vie mennesker som er glade i hverandre som vigsler i Holistisk forbund. I møtet mellom mennesker som skal lage et ritual for og med sine nærmeste oppstår det en vakker og kraftfull utveksling av kjærlighet og samskapelse. Det er dette som er drivkraften i mitt arbeid som ritualleder.»


Beate Kvarmo

Tromsø, Troms og Finnmark


«Ønsker at mennesker skal få ritualer de kjenner seg hjemme i.»


Håvard Peersen Nafstad

Oslo


Jeg føler og tenker at vi alle er en del av den samme helheten og ønsker å leve, ikke bare for meg selv og min egen frihet, men for helheten, naturen og alles frihet. Jeg legger vekt på å skape et ritual som er slik dere vil ha det og som gjerne representerer dere som enhet. Jeg ønsker å være tilstede-værende og trygg, og tone meg inn på deres ønsker og behov. Jeg hadde en utrolig god opplevelse av selv å bli viet gjennom Holistisk forbund, og jeg ønsker at alle skal ha friheten til å vies uten å føle den tvangen til tro eller form, som jeg opplever mange andre tros- og livssynsorganisasjoner har.


Mette Brenden

Oslo, Viken, Norge


Som ritualleder ønsker jeg å støtte deg og dere i å skape deres egen seremoni, personlig og nær. En seremoni som ivaretar overgangen - om det er vielse, navnedag eller gravferd - slik at det blir et minne for livet. Dersom dere ønsker det finner vi sammen frem til muligheter for å inkludere alle som er til stede. Jeg er takknemlig over å få være ritualleder i et fellesskap hvis overskrift er «Åpne hjerter, Åpne sinn»! Et forbund hvor alle er velkomne med sitt livssyn, sin overbevisning og sin tro. Slik det er viktig for meg å møte både meg selv og andre, med aksept, kravløshet, kjærlighet og romslighet. Foruten å være medlem av Holistisk Forbund er jeg også medlem av Norsk Skuespiller Forbund og Norske Rosenterapeuters Forening.


Rosanna Padoin

Oslo

Siden 2012 har jeg hatt gleden av å vie mange flotte par. Vielsene har funnet sted i mange forskjellige omgivelser, fra private hjem til strandbryllup og MC-samling. De har funnet sted i mange av landets fylker, og også i Italia hvor jeg arrangert et 3 dagers bryllup for 60 norske gjester. Alle har fått tilpasset seremonien på den store dagen slik de har likt det best.  Å knytte ekteskapsbånd er en glede og et privilegium. Under forberedelsene blir jeg kjent med de vordende ektefeller. Å forstå deres visjoner, og kunne virkeliggjøre dem med en høytidelig og minnerik seremoni er alltid målet. Bor paret utenfor Oslo, blir møtene tatt på FaceTime eller Zoom. Av og til har jeg fått forespørsel om å ha på meg min beltestakk, og det gjør jeg gjerne. Jeg har også vært ritualleder for navnefest flere steder i landet. Seremoniteksten kan jeg skrive på norsk, italiensk og engelsk. 


Toril Nikolaisen Kilde

Oslo, Viken

Jeg har ledet kurs, seremonier og små festivaler de siste tjue årene. I seremoni og ritual er jeg inspirert av norrøn sjamanisme og har gjort et kulturformidlingsarbeid i mange år for å åpne opp dører til å anerkjenne vår åndelige kulturarv og i særdeleshet med fokus på våre norrøne gudinner og naturkreftene. Jeg har også lært mye av kurs og samlinger med Don Miguel Ruiz og Don Jose Ruiz (forfattere av bl.a. De fire leveregler og The Fifth agreement). Den norsk-samiske sjamanen Ailo Gaup har vært en viktig inspirator for meg. Jeg har reist mye og utforsket myter og åndelighet i møte med mange ulike kulturer bl.a. i India, Peru og Hopireservatet i USA. Jeg er teaterlærer og rådgiver for ungdomstrinn og videregående i Osloskolen, muntlig forteller, utdannet i psykodrama og høvding i et vikinglag i Oslo. Jeg ønsker å lytte godt til hva dere ønsker for deres ritual og gi dere en opplevelse av å være med på å forme og samskape akkurat det ritualet dere ønsker.   


Rolf Hugo Jespersen

Oslo

Som ritualleder ønsker jeg å bidra med rammer for et ritual som blir slik dere ønsker det. Det er viktig for meg at ritualet representerer dere som enhet bundet av kjærlighet. Videre er det mitt ønske å skape trygghet og tilstedeværelse, og tone meg inn på deres ønsker og behov for den spesielle dagen. Jeg brenner spesielt for å påta meg LHBTIQ vielser. Det er viktig for meg å skape en god opplevelse av vielsen gjennom Holistisk Forbund for dere, og jeg ønsker at alle skal ha friheten til å vies uten å føle den tvangen til tro eller form, som jeg opplever mange andre tros- og livssynsorganisasjoner har.  


Patrik Swanström

Hurdal, Viken

Et rituale skal bli preget av de som ønsker det. Jeg bidrar til å legge til rette for gode element i hver seremoni. Livets overganger er viktige. Jeg vil skape en ramme som kan gi et minne for livet.  


Tittin Foss-Haneborg

Aurskog, Viken


Jeg er barnevernspedagog, hypnoterapeut, healer og tradisjonell Reikimaster, og har bred erfaring innenfor hele spekteret av hjelpebehov og selvutvikling. Jeg har vært ritualleder siden 2012 og har erfaring med vielser, navneseremonier og begravelser. Jeg henter inspirasjon fra forskjellige tradisjoner og kulturer, og legger vekt på å imøtekomme ønsket om en helt spesiell og personlig seremoni. Jeg utfører gjerne seremonier med elementer fra forskjellige livssyn og religioner innenfor en holistisk ramme.


Jostein Odland

Bergen, Vestland


Det å jobbe med ritualer for HOF er veldig spennende. Det fine hos oss er at man innenfor noen rammer i stor grad kan være med å utforme hvordan en seremoni skal se ut selv. Jeg har hatt endel vielser de siste 10 årene og har også jobbet mye med den Holistiske konfirmasjonen, og opplever arbeidet med våre ritualer som svært meningsfylt. Jeg er ellers aktiv i styret hos Holistisk forbund, og regner meg som musiker i livet ellers. Er opptatt av selvutvikling, og det er en av grunnene til at jeg er engasjert i arbeidet i forbundet vårt. Jeg bor i Hardanger, og tar gjerne oppdrag på Vestlandet, men er mobil.


Siw Angell-Olsen

Sandnes, Viken


Siw Angell-Olsen er ritualleder fordi hun vil at folk selv skal få bestemme hvordan de ønsker seremonien sin.  "Jeg er ikke så glad i for mange regler. Mange som f.eks. ikke har ett godt forhold til det offentlige, men likevel ønsker å ha skape ett fint minne for seg og familien kan kjenne det blir riktigere å velge Holistisk Forbund. Jeg har utført både vielser og navnedag. Alle veldig forskjellige; på en strand, hjemme i en hage, i en dal og på en øy osv. - og alle like vakre. Vi utarbeider seremonien i felleskap, men dere setter rammen - dere bestemmer! 

Størst av alt er Frihet og Kjærlighet." 


Trond Rehn

Bamble, Viken


Som ritualleder påtar jeg meg både navnedag, bryllup og begravelser. Er engasjert i dyrevern og naturvern. Legger opp til godt samarbeid og tett kontakt med de jeg skal holde ritualer med. Kommer med ideer om musikk, dikt eller sanger men det er de som skal ha ritualene selv som har siste ord. Er opptatt av de norrøne gudene og vikingtiden påtar meg gjerne et slikt oppdrag i alle ritualer.


Wenche Tømmervik

Tyristrand, Viken


Jeg ønsker å kunne bidra til å legge de rammer rundt dagen som representerer dere og som føles personlig og verdig. Skape et minne for livet.


Chris Sørestørk

Oslo


Jeg har vært medlem i HoF siden 2012, og jeg liker godt det HoF står for. Jeg vil gjerne bidra til at folk skal få lov til å planlegge sin egen vielse. Jeg er utdannet innenfor helse og omsorg. Avstand for vielser er ingen hindring da jeg gjerne vil se mere av landet eller verden forøvrig. Jeg brenner litt ekstra for LHBTIQ vielser.


Ingvild Forbord

Hurdal, Viken


Alternative seremonier og ritualer ved overganger og feiring av livets store øyeblikk, er viktig. Som ritualleder ønsker jeg å bidra med å holde en god og trygg ramme. Jeg er utdannet lektor med religions-historie hovedfag fra UiO og  har vært lærer i mange år. Gjennom Kvinneakademiet holder jeg kurs i kvinnehistorie, og har sammen med en kollega skrevet to bøker om tema kvinner og religion. Jeg har sertifisering innen en rekke ulike alternative terapiformer.


Tor Aleksandersen

Oslo, Viken


Irene Aurland

Hurum, Viken og Oslo


Marlene Imre

Grimstad/Agder

Tjenester

Vielse
Hva er ditt drømmebryllup

Navneseremoni
Velkommen til verden

Konfirmasjon
En meningsfull vei inn i voksenlivet

Gravferd
En verdig avskjed

Sjelesorg
Vi er her for deg

Ritualer og seremonier
Seremonier for deg

Våre ritualledere
Seremonier for deg

Smittevernveileder
Seremonier for deg

Bli ritualleder
Har du lyst til å bli ritualleder, les mer her

G-MP43863GH5