HJEM / ORGANISASJON / OM OSS

Image of man sitting on a hill looking at a starry sky

Hvem er vi?

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon for personer med et holistisk livssyn, som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger. 

Holistisk Forbund ble stiftet 16. november 2002.

Hva er holisme? 

Det greske ordet holos, som betyr hel, er grunnstammen i ordet holisme. Livssynet har fire grunnpilarer:

 • En tanke om at alt henger sammen og utgjør en helhet. 
 • Et holistisk livssyn innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for helheten; oss selv, andre levende skapninger og Jordkloden.
 • Troen på at det eksisterer en åndelig virkelighet som mennesker kan erfare.
 • Tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og respekt for det mangfoldet av trosoppfatninger og meninger som finnes.

Du finner vårt verdigrunnlag her

Les mer om hva holisme er her

Vi tilbyr navnedag, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Ritualene kan også benyttes av ikke-medlemmer.

 Holistisk Forbund vil bidra til

 • Opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis
 • Fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter
 • Søker å løse konflikter gjennom dialog
 • Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap
 • Brobygging mellom ulike livssyn og religioner
 • Sikre den enkeltes rett og mulighet til seremonier og ritualer ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livssyn og verdier
 • Fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede

Bli medlem

Dersom du kjenner at vårt verdigrunnlag sammenfaller med ditt eget syn ønsker vi deg hjertelig velkommen som medlem. Du kan enkelt melde deg inn ved hjelp av BankID her


Kontakt oss gjerne på mail: henrik@holisme.no 


Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)