Har hvert folk rett til egen forsoning med staten?

Postet av Holistisk Forbund den 31. Mai 2023

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ledes av Dagfinn Høybråten og består av 11 andre fagpersoner. Disse er oppnevnt av Stortinget. Kommisjonen avgir sin rapport til Stortingets presidentskap 1. juni 2023.

Kommisjonen har fått følgende mandat:

  1. Det skal gjøres en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
  2. Virkningene av fornorskingspolitikken skal undersøkes. Kommisjonen skal se på hvordan fornorskingspolitikken har påvirket majoritetsbefolkningens syn på samer, kvener/norskfinner og undersøke betydninga av fornorskinga frem til i dag.
  3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Det er beundringsverdig at Norge har satt ned en slik kommisjon og at kommisjonen skal prøve å gi svar på hva slags uretter som er blitt begått mot folkegrupper i Norge samt i hvor stor grad.

Dette tema er noe som er kommet mer og mer i fokus de siste 5 årene. Den sterke kulturen eller den sterke folkegruppen er ikke lenger den eneste som skriver historien. De små stemmer kommer også til. 

Dette er selvfølgelig noe vi i Holistisk Forbund stiller oss positive til. Det skaper en mulighet til at alle de små delene til å bli inkorporert i helheten. Deler som kanskje er blitt glemt eller blitt utsatt for vonde følelser. Vi ser frem til rapporten.

En av de samer som brenner for denne saken er  

"Vi mener at hvert folk har krav på en selvstendig forsoningsprosess med staten. Selv om Sannhets- og forsoningskommisjonen har gransket fornorskningen av flere folk i en felles rapport, så mener Sametingsrådet at forsoning et anliggende mellom hvert enkelt folk og staten.

Stortinget må respektere at hver gruppe har rett til å bli hørt i spørsmål om forsonende tiltak. Vi mener derfor det må legges til rette for selvstendige prosesser mellom Stortinget og de forskjellige folkene."

 Debatt, Sannhets- og forsoningskommisjonen | Hvert folks rett til egen forsoning med staten

Det blir spennende å følge den her saken videre.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.