HJEM / AKTIVITETER / DIALOG OG DIALOGARBEID

Holistisk Forbund mener det er helt avgjørende at mennesker kan møtes til likeverdig og konstruktiv dialog om tema og saker på tvers av tro og livssyn. Det fremmer gjensidig forståelse og motvirker ekstreme holdninger. Mangfold av både meninger og ytringer er et gode, og møte mellom disse er veien for at vi skal kunne fortsette vår utvikling som individ og samfunn. Gjennom dialog med andre kan vi utvikle oss selv og nå en dypere innsikt. 

 Holistisk Forbund er medlem av Samarbeidsrådet for Tro og Livssyn (STL) som er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn. STL jobber for fellesinteresser for sine medlemsorganisasjoner. De støtter opp under lokalt dialogarbeid rundt om i Norge. 

Les mer: https://www.trooglivssyn.no/

For å fremme mer dialog i organisasjoner har STL utviklet en dialogplakat som gi retningslinjer for hvordan utvikle organisasjonen i en mer dialogisk retning. Denne kan du lese mer om her: https://www.trooglivssyn.no/dialogplakat/

Ønsker du å engasjere deg i en av de lokale dialoggruppene i regi av STL? 

Ta kontakt med generalsekretær på henrik@holisme.no 

Aktiviteter

Landsdekkende medlemstreff
Kommende treff

Arrangementer i regi av HoF
Arrangementer og debatter

Holistiske samtaler
En møteplass for medlemmer

Åndelig verksted
Sannhet, undring og mening

Dialoggruppe
Mangfold, likeverd og dialog

Foredrag
om en rekke temaer tilbys

Messer
og festivaler og "åpen dag"

Rituallederkurs
Rituallederkurs, med mer

Vervekampanjen
Verv nye medlemmer - og støtt konfirmasjonsarbeidet!