HJEM / ORGANISASJON / LANDSMØTE

Image of a people in a meeting

Landsmøte er Holistisk Forbund sin øverste myndighet og avholdes innen 15. juni hvert år.

 

På et landsmøte har medlemmene mulighet til å øve innflytelse på hva som skal skje i Forbundet det neste året.

 

Faste poster på programmet under et landsmøte er

 

 • «Det ukjente» 
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap for perioden
 • Virksomhetsplan kommende styreperiode
 • Innkomne forslag 
 • Fastsettelse av kontingent
 • Budsjett
 • Valg av tillitsvalgte, hovedstyre og valgkomite

 

Alle medlemmer kan melde seg på og er hjertelig velkomne. Hovedmedlemmer har tale - og stemmerett og støttemedlemmer har talerett.

 

Landsmøtedato skal kunngjøres senest tre måneder før og sakspapirer legges ut på nettsiden senest en måned før Landsmøtet. Landsmøtedato kunngjøres i nyhetsbrev til medlemmer og på hjemmesiden. 

 

Forslag som ønskes behandlet av Landsmøtet må sendes hovedstyret senest to måneder før Landsmøtet avholdes. Disse kan sendes til generalsekretær på henrik@holisme.no

 

Det vil også serveres god lunsj, te og kaffe til alle deltakere på Landsmøtet. 

 

Dato for kommende landsmøte: 20. april 2024 10:00-15:00. 

LENKE TIL LANDSMØTE 2024


Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom 

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2024

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn