HJEM / ORGANISASJON / LANDSMØTE

Image of a people in a meeting

Landsmøte er Holistisk Forbund sin øverste myndighet og avholdes innen 15. juni hvert år.

 

På et landsmøte har medlemmene mulighet til å øve innflytelse på hva som skal skje i Forbundet det neste året.

 

Faste poster på programmet under et landsmøte er

 

  • «Det ukjente» 
  • Regnskap forrige år og budsjett kommende år
  • Årsmelding forrige år
  • Virksomhetsplan kommende styreperiode
  • Innkomne forslag og uttalelser
  • Valg av tillitsvalgte, hovedstyret og valgkomite
  • Fastsettelse av kontingent

 

Alle medlemmer kan melde seg på og er hjertelig velkommen. Hovedmedlemmer har tale og stemmerett og støttemedlemmer har talerett.

 

Landsmøtedato skal kunngjøres senest 3 måneder før og sakspapirer legges ut på nettsiden senest 1 måned før. Landsmøtedato kunngjøres i Holisten som sendes til alle medlemmer enten pr. post eller digitalt i mail. 

 

Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må sendes hovedstyret senest 2 måneder før landsmøtet avholdes: 

 

På Landsmøte er det kulturelle innslag og ev. et inspirerende foredrag.

 

Dato for kommende landsmøte:10. juni 2023

Landsmøte Holistisk Forbund 2023


Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom 

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

G-MP43863GH5