HJEM / BIBLIOTEK 

Brosjyrer om HoF

Holistisk Forbund har fått utarbeidet brosjyrer og flyere. Be om passord om du vil laste ned og få trykket opp lokalt. Brosjyrer om HoF

Holistisk Forbund har fått utarbeidet brosjyrer og flyere. Be om passord om du vil laste ned og få trykket opp lokalt. Image of hands holding glowing lights

Hva er holisme

Holisme kommer av det greske ordet ‘holos’, som betyr hel. Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.».

Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene. 


Image of a book and a burning candle

Livsynsspolitikk

Vi arbeider for at alle skal ha rett og mulighet til å utøve sin egen åndelighet.

Hvis du opplever diskriminering når du formidler ditt åndelige ståsted, ta gjerne kontakt med oss.
Vi bygger vårt standpunkt på Menneskerettighetene og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. 

Image of someone typing on the computer

Nyhetsbrev

Holistisk Forbund har planlagt å sende ut cirka to nyhetsbrev i året, på vårparten og på høstenImage of a person reading brochures

Brosjyrer om HoF

Holistisk Forbund har fått utarbeidet brosjyrer og flyere. Be om passord om du vil laste ned og få trykket opp lokalt. Høringsuttalelser

Holistisk Forbund har kommet med høringsuttalelser i forbindelse med ting som angår tro og livssyn, miljø, en bærekraftig jord og innbyggernes frie helsevalg. Under finner du uttalelser fra 2007 og til i dag.

Les uttalelser. 

Image of a glass ball laying in the grass

Et bærekraftig livssyn

Holistisk Forbund er et bærekraftig livssyn. Med det mener vi at vi arbeider for visse områder som har med økologi og bærekraft å gjøre.

Vi arbeider for:

å støtte et etisk dyrehold
et økologiske landbruk
en bedre tilgang til økologiske varer
Vi ønsker også å få til økt bruk av miljøvennlig 


Image of a person holding a magazine

Holisten

Medlemsbladet Holisten kommer ut to ganger i året. Her finner du siste års utgivelser som pdf-filer.

Det er per 2020 kommet ut i 24 utgaver siden starten i 2009.

Bladet dekker et mangfold av temaer og det viktigste av det som foregår i foreningen. 

Image of shelves in a library

Artikler

Er universet virkelig som Platon beskrevet – ‘et eneste levende vesen’ som inneholder alle levende vesener i seg selv? Å se universet som en superorganisme med gjennomsyrende aktivitet er ikke ny.

Les mer

image of a lion statue in front of a building

Høringsuttalelser

Holistisk Forbund har kommet med høringsuttalelser i forbindelse med ting som angår tro og livssyn, miljø, en bærekraftig jord og innbyggernes frie helsevalg. Under finner du uttalelser fra 2007 og til i dag.

Les uttalelser. 

Bibliotek

Hva er holisme
Helheten er noe mer enn delene

Holismepodden
Ulike tanker om holisme

Et bærekraftig livssyn
Tanker om økologi og bærekraft

Livssynspolitikk
Rett til å utøve egen åndelighet

Holisten
Alle utgaver av medlemsbladet 

Nyhetsbrev
Fra 2023 – to ganger årlig

Artikler
Til inspirasjon og ettertanke

Brosjyrer om HoF
som kan benyttes

HoFs uttalelser
fra 2007 og til i dag

Departementets omgjøring av vedtak -

godkjenning som livssynssamfunn

G-MP43863GH5