HJEM / BIBLIOTEK 

Image of hands holding glowing lights

Brosjyrer om HoF

Holistisk Forbund har fått utarbeidet brosjyrer og flyere. Be om passord om du vil laste ned og få trykket opp lokalt. Brosjyrer om HoF

Holistisk Forbund har fått utarbeidet brosjyrer og flyere. Be om passord om du vil laste ned og få trykket opp lokalt. Hva er holisme

Holisme kommer av det greske ordet ‘holos’, som betyr hel. Holisme er en filosofisk eller vitenskapsteoretisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.».

Tanken er at egenskapene til et gitt system (biologisk, kjemisk, sosialt, økonomisk, mentalt, lingvistisk, osv) ikke kan forklares eller bestemmes ut fra de enkelte komponentene. 


Image of a book and a burning candle

Livsynsspolitikk

Vi arbeider for at alle skal ha rett og mulighet til å utøve sin egen åndelighet.

Hvis du opplever diskriminering når du formidler ditt åndelige ståsted, ta gjerne kontakt med oss.
Vi bygger vårt standpunkt på Menneskerettighetene og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. 

Image of someone typing on the computer

Nyhetsbrev

Holistisk Forbund har planlagt å sende ut cirka to nyhetsbrev i året, på vårparten og på høsten