Kontaktpersoner

bistår med å skape møteplasser der du bor


Holistisk Forbund ønsker å opprette kontaktpersoner over hele Norge.

Kontaktpersoner på strategiske plasser en en god erstatning for lokallag. Du finner en oversikt over eksisterende kontaktpersoner nederst på denne siden.  


Hvis du er medlem og kunne tenke deg å være kontaktperson der hvor du bor kan du fylle ut skjema her:

https://www.holistiskforbund.no/p/66663/a-bli-kontaktperson

Så tar vi kontakt med deg!

 


Kontaktpersoner svarer primært på henvendelser på mail og mobil. Dette forutsetter en viss kunnskap om våre ritualer, konfirmasjon og hva som rør seg i forbundet. 


Det å være kontaktperson handler mest om å videreformidle informasjon.  


  • Kontaktpersoner kan velge å ta initiativ til aktiviteter, infomøter eller annet. (Slike initiativ honoreres av Holistisk Forbund) 
  • Kontaktpersoner har kommunikasjon med sekretariatet på mail og i Microsoft Teams 
  • Kontaktpersoner kan sende innspill til hovedstyret 


Kontaktpersoner kan lage møteplasser lokalt

slik at medlemmer har en mulighet å møtes.

Det går an å søke HOF sekretariatet om støtte til lokale aktiviteter.


Våre kontaktpersoner i Norge


Bergen 

Jostein Odland - mobil 40852595, mail

Renate Hetlevik Andersen - 48105981, mail 


Rogaland 

Siw Angell-Olsen- mobil 41853516, mail


Østfold

Wenche-Lill Due Iversen - mobil 91842387, mail


 Moss

Tahra Sveia - mobil 91194181, mail 

Ravn Hansen - mobil 97622922, mail 

Odd Erik Gjermundson - mobil 90129090, mail 


Oslo

Marianne Westby - 99707301, mail


Hurdal

Patrik Swanstrøm - 93434422, mail 


Telemark 

Trond Rehn - 98843811, mail


Tromsø

Beate Kvarmo - mobil 90126520, mail


Nordland