Holistisk Forbund deltok på Mangfoldsfest i Tønsberg 17. september - i regi av STL

Postet av Holistisk Forbund den 21. Sep 2022

I anledning Frivillighetens år 2022 arrangerte STL (samarbeidsrådet for tros og livssyn) en Mangfoldsfest på Farmandtorget lørdag 17. september.

På stands var det gratis matutdeling, mulighet til å bli kjent med ulike religioner og livssyn, og mange åpne aktiviteter for voksne og barn.

Solen strålte hele dagen og det var meget god stemning.

Dette var en god anledning for mennesker i Tønsberg til å bli kjent med ulike religioner og livssyn.


Det var mange som kom innom vår stand. Holistisk Forbund stilte med 7 deltakere og hadde mange givende samtaler med mennesker som ønsket å vite mer om hva et holistisk livssyn innebærer.

 


Publikum kunne prøve på mange spennende aktiviteter som

  • hennamaling
  • turbanknytting
  • kalligrafi
  • ansiktsmaling


Mange fine kurs ble også arrangert.

Kl. 13 Yogakurs, Buddhistforbundet - 20 plasser*

Kl. 14 Bhangra dansekurs med Yousef Hadaoui– 15 plasser*

Kl. 15 Yogakurs, Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji - 20 plasser*

Kl. 16 Meditasjon og healing circle, Holistisk Forbund – 20 plasser*


Fra venstre ses ritualleder og varamedlem i hovedstyret Tor Aleksandersen, ritualleder og styremedlem Trond Rehn og ritualleder og varamedlem Tittin Foss-Haneborg. 

 

To flotte hinduistiske dansere.

 

Disse jentene stilte i sine vakre Tibetanske nasjonaldrakter kalt Chupa. De opptrådte med dans på scenen.

 

Her fra Holistisk Forbunds arrangement: Meditasjon og healingsirkel. Organisasjonssekretær Patrik Swanstrøm til venstre var en av 300 som testet ut turbanknyting.

 

Organisasjonssekretær Patrik Swanstrøm sammen med statsekretær Nancy Herz og styreleder i STL, Trond Enger.

 1 Kommentar

Holistisk Forbund deltar på Debatten med Fredrik Solvang i kveld

Postet av Holistisk Forbund den 15. Sep 2022

Styremedlem Mari Jerstad


HOLISTISK FORBUND DELTAR PÅ DEBATTEN I KVELD!

I kveld bør du få med deg Debatten med Fredrik Solvang på NRK1 kl. 21.20. Holistisk Forbund, med styremedlem Mari Jerstad deltar i debatten angående oppstyret rundt Shaman Durek og prinsesse Märtha Louise.
Solvang stiller blant annet følgende spørsmål: Bør Märtha og kongehuset avklare hva de mener om uttalelsene til Durek Verrett før bryllupet? Vi vil også få spørsmål om vi kunne tenke oss å ha prinsessen som Holistisk Forbunds høye beskytter.

Vi mener at alle har rett til sitt eget livssyn, også norske prinsesser. Og opplever det urettferdig at kritikken mot hennes forlovede også rammer henne såpass hardt.

I mediene har det i denne saken igjen blitt et svært negativt fokus på alternativ medisin. Vi håper vi får mulighet til å få frem at vi tar avstand fra den negative holdningen som pressen stadig tar i forhold til alternativ og komplementær medisin.

Holistisk Forbund tar avstand fra måten Shaman Durek markedsfører seg og sine tjenester på, men mener det er galt og i samme slengen kritisere alternativ medisin på generelt grunnlag. Det finnes et hav av seriøse dyktige alternative terapeuter som bidrar til å holde folk på jobb, f.eks. massører og ulike terapeuter som f.eks. gestaltterapeuter eller rosenterapeuter som jo prinsessen er selv.

Holistisk Forbund ønsker også å løfte frem verdien av alternativ- og komplementær medisin og at den burde være uten mva. og heller telle med i beløpet som gir grunnlaget for frikort. Men taletiden til Mari Jerstad er bregrenset, så vi får krysse fingrene for at hun får sagt mye klokt i kveldens debatt.

Er du ikke medlem i Holistisk Forbund? Sjekk gjerne ut vårt verdigrunnlag og meld deg inn om du kjenner gjenklang.
Vi trenger en sterkere stemme i samfunnet! (Medlemskap er gratis!)


Er du ikke hjemme ved TVn i kveld? Her er link til sendingen som starter klokken 21.20

https://tv.nrk.no/serie/debatten/202209/NNFA51091522
Stortingspresident Masud Gharakhani inviterte representanter fra alle STLs medlemssamfunn til frokostmøte

Postet av Holistisk Forbund den 1. Jul 2022

Stortingspresident Masud Gharankhani hilser hjertelig på Patrik Swanstrøm, organisasjonssekretær i Holistisk Forbund.

 

Stortingspresident, Masud Gharakhani inviterte representanter fra alle STLs medlemssamfunn til frokost i stortingskjelleren 16. juni. 
Han ble blant annet introdusert for betegnelsen uenighetsfellesskap, som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ofte bruker om seg selv. Betegnelsen passer også på Stortinget, mener Gharakhani: 
– Det er jo litt sånn Norge også er. I Stortingssalen her har vi ulike politiske programmer man har gått til valg på, men så klarer man å samarbeide til det beste for nasjonen. Det er jo norske verdier på sitt beste.
Steinar Ims overleverte en gave, i form av en tegning som illustrerer tros- og livssynsfellesskapet i STL og trakk en parallell mellom stortingspresidenten og STL: 
– På samme måte som STL demonstrerer at man gjennom samarbeid på tvers av religions- og livssynsskiller kan løse felles utfordringer, har du vist at man alt som første generasjons tilskudd til det norske mangfoldet kan nå helt til topps i det formelle Norge.  
Før han spøkefullt la til: 
 – Nest etter Hans Majestet Kongen, vel og merke.
Etter frokosten fikk rådsrepresentantene en omvisning på Stortinget av Tage Pettersen, som er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og som også deltok på frokostmøtet med tros- og livssynssamfunnene.
Bildene krediteres: Stortinget.


Holistisk Forbund poengterte dette med konfirmasjon og at vi ønsker å nå ut med vårt budskap om holistisk konfirmasjon til flere. Nå velger ungdommer gjerne kristen eller human-etisk. Alternativene er usynlige i det norske samfunn.

Sitat fra Utrop:

"Nå er han også historisk fordi han som den første stortingspresidenten i Norges historie har invitert representanter fra alle de femten medlemssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til et møte på Stortinget.

– Trossamfunn kan skape konflikter, eller bidra til limet i samfunnet, sa Gharakhani på møtet."
Holistisk Forbund støtter opp under TV aksjonen 2022 Leger uten grenser

Postet av Holistisk Forbund den 1. Jul 2022

SAMMEN REDDER VI LIV! 

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge livsfarlige sykdommer og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser. 

Patrik Swanström representerer Holistisk Forbund. Han kan fortelle med den største selvfølge at Holistisk Forbund støtter opp under årets TV-aksjon.  

 

–  TV-aksjonen er Norges største dugnad – klart vi er med! Vi vil gjerne bidra til å støtte Leger Uten Grenser. TV-aksjonen er en viktig arena for solidaritet, samhold og frivillighet. Det at hele landet hvert år kan gå sammen om å samle inn penger og gjøre verden til et litt bedre sted er veldig sterkt, sier Swanström.

 

Generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum, forteller at for hver eneste bøssebærer og frivillige, kan vi redde enda flere liv. I tillegg får hele Norges befolkning mulighet til å lære mer om verdens glemte sykdommer og kriser. 

–   Din innsats som frivillig og bøssebærer vil føre til økt kunnskap. Færre dør når flere vet, sier Hurum.

Holistisk Forbund vil engasjere seg i TV-aksjonen, og det er viktig at flest mulig bidrar til den nasjonale dugnaden.

 

– Hvis du vil bli bøssebærere  meld deg på via «blimed.no».

Vi oppretter Holismens dag 16. november!

Postet av Holistisk Forbund den 3. Mai 2022

 


De fleste tros- og livssynssamfunn har høytids- og merkedager som de feirer i løpet av året. I forbindelse med at Holistisk Forbund fyller 20 år i år fremmet styret forslag om opprettelse av Holismens dag den 16. november som er stiftelsesdatoen for Holistisk Forbund. Forslaget ble lagt frem for landsmøtet den 30. April, og enstemmig vedtatt. 

Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten.  

På holismens dag vil vi feire denne helheten. Vi feirer at vi er en del av det store universet, og at vi hører til i den store sammenhengen. 

Bakgrunn: Holisme kommer av det greske ordet Holos, som betyr hel. Eksempler på holisme kan bli funnet i hele menneskehetens historie, og i de mest forskjellige sosiokulturelle sammenhenger. 

Enhetstanken er det viktigste kjennetegnet på holisme; alt henger sammen.    

Som livssyn er holisme en forståelse av at mennesker, dyre- og planteliv, jorden og universet henger sammen og utgjør en helhet, og at hver enkelt del ikke kan forstås fullt ut uavhengig av denne helheten. Holisme er en bredt anlagt livsanskuelse og innebærer et ansvar for oss selv, menneskene, dyrene og jorden i sin helhet. 

Holistisk medisin vurderer hele mennesket – kropp, sinn, ånd og følelser. Utøvere av holistisk medisin mener at hele menneske består av gjensidig avhengige deler, og hvis den ene delen ikke fungerer som den skal, vil alle de andre delene bli påvirket.  

Hvordan skal dagen markeres?

Landsmøtets deltakere ble delt inn i grupper som kom med mange gode ideer som styret vil arbeide videre med. Mer informasjon om dagen og hvordan vi tenker at den kan markeres kommer senere.