HJEM / TJENESTER / VIELSE

Image of a newlywed couple

Kjærligheten er det største i livet. Det er en kraft som binder alt sammen – men uten å fange.

 

En holistisk vielse skal være en skreddersydd seremoni som er tilpasset akkurat dere som par. Ved utarbeidelsen av ritualet i en holistisk vielse er det derfor viktig hvorfor nettopp dere ønsker å inngå ekteskap. Som kjærligheten mellom dere, hva dere har felles og hvordan dere ønsker å uttrykke dette i seremonien.

 

Dere velger tid og sted for bryllupet. Enten dere ønsker å ha seremonien i et lokale eller ute i naturen. Seremonien utarbeides i samarbeid med ritualleder(vigsler) fra Holistisk Forbund. I tillegg til det som er lovpålagt og som skal inngå i en vielse, kan seremonien inneholde:

 

  • Tekster, dikt og musikk
  • Spesielle temaer brudeparet ønsker at det skal snakkes om
  • Ekteskapsløfter eller andre innslag
  • Ritualer eller elementer fra holistiske eller andre tradisjoner

 

Ritualleder kan komme med forslag til dikt, sanger og i hvilken rekkefølge de forskjellige innslagene kommer, men det er dere som brudepar som bestemmer hvordan seremonien skal bli. Ritualleder ivaretar norske lovkrav til inngåelse av ekteskap og sikrer at vielsen blir utført i samsvar med det.

 

Alle som ønsker det, uansett livssyn eller tro, kan gifte seg i regi av Holistisk Forbund.

 

Forberedelse sammen med ritualleder

Den rituallederen som får ansvar for å forme seremonien og ritualene som skal inngå i vielsen vil kontakte dere for et møte. Det er viktig at rituallederen blir kjent med dere, slik at vielsen blir personlig og utformet slik dere ønsker. 

 

Prøvingsattest 

Før dere gifter dere må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Dere kan søke om prøving av ekteskap digitalt. 

 

Bestill attest 

 

Attesten må ikke være eldre enn fire måneder ved vielsen. Ifølge Skatteetaten tar det to-tre uker å få attesten. Prøvingsattesten må være ordnet og gyldig for å kunne inngå ekteskap. 

 

 

Pris

Medlemmer: 3.000 kr

Ikke-medlem: 4.000 kr

 

 

Reisekostnader

Holistisk forbund dekker reise og opphold for ritualleder på seremonidagen 

med inntil 1.500 kr. Utgifter utover dette må dekkes av brudeparet. 

 

Vil dere gifte deg i utlandet?

Ønsker dere en holistisk vielse i utlandet må den offisielle vielsen etter norsk lov gjennomføres i Norge. Selve seremonien med ritualer kan gjennomføres i etterkant i utlandet. Brudeparet må da dekke reise og opphold for ritualleder. 

Tjenester

Vielse
Hva er ditt drømmebryllup

Navneseremoni
Velkommen til verden

Konfirmasjon
En meningsfull vei inn i voksenlivet

Gravferd
En verdig avskjed

Sjelesorg
Vi er her for deg

Ritualer og seremonier
Seremonier for deg

Våre ritualledere
Seremonier for deg

Smittevernveileder
Seremonier for deg


BESTILL VIELSE