HJEM / BIBLIOTEK / TIDLIGERE AKTIVITETER / HOLISTISK SAMSPILL

Er grupper som kommer sammen som en form for studiesirkel hvor de ønsker å utvikle sin egen kommunikasjon og empati. 

 

Holisme er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn som bygger på forståelsen av at alt henger sammen, og at vi lever i en åndelig virkelighet som det er mulig å erfare. Vi mennesker har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten. Måten vi oppfører oss på, har konsekvenser som påvirker denne helheten. Det innebærer et ansvar.

 

Hvordan kan vi bidra til å gjøre verden til et bedre sted? Når vi endrer oss selv, så vil vi endre vår verden.

 

Vårt mål

Vi ønsker å kunne møte mennesker i alle livsfaser med omtanke, innlevelse og verdighet. Vi ønsker å bidra til kontakt og forståelse gjennom å bli bedre lyttere og bedre samtalepartnere. Når vi endrer oss selv, vil endringen gjelde hele vår væremåte, i vår egen hverdag og våre relasjoner, i frivillighet og i alt annet samfunns­engasjement. Til gode for helheten, til gode for holismen.

 

Vår vei

Endringer vil kun skje gjennom egenutvikling, gjennom å utvikle våre egne evner til å relatere oss til omverdenen. Gjennom samtaleøvelser og gjennom å dele egen livserfaring ønsker vi å øke våre ferdigheter i empatisk lytting og selvempati, raushet, vennlighet, respekt, medmenneskelighet ærlighet om det vi erfarer, på en kjærlig, ikke-dømmende måte.

 

Enkelt er det ikke. Vi trenger å endre gamle vaner og reaksjonsmønstre. Vi trenger en trygg arena for å øve, fordi vi må kunne gjøre feil for å lære. Vi må kunne høre hvilken effekt våre uttalelser har. Og vi må erfare lettelsen som oppstår hos dem vi snakker sammen med når de føler seg forstått og kommer i kontakt med sine behov. Det er dette som er verdifullt og gir oss motivasjon.

 

Studieringen i Oslo har vært en gruppe på 6 personer som har møtt hverandre månedlig fra 2014 til 2018 for å øve og inspirere hverandre gjennom: 

 

  • økt bevissthet om valg av våre ord og våre holdninger
  • å utvikle evnen til å iaktta og ivareta det som rører seg i oss selv
  • genuin aksept for det som er, forankret i bevisst tilstedeværelse.

Holistisk Forbund har for tiden ingen aktive samspillsgrupper. 

Ønsker du å starte en så kontakt: sekretaer@holisme.no

Bibliotek

Hva er holisme
Helheten er noe mer enn delene

Et bærekraftig livssyn
Tanker om økologi og bærekraft

Livssynspolitikk
Rett til å utøve egen åndelighet

Holisten
28 utgaver per 2022

Nyhetsbrev
Fra 2023 – to ganger årlig

Artikler A–Å

Brosjyrer om HoF
som kan benyttes

HoFs uttalelser
fra 2007 og til i dag

Korona-refleksjoner
fra et holistisk ståsted