Religions- og livssynslederforumet i STL fordømmer vold i familien og i nære relasjoner

Postet av Holistisk Forbund den 19. Apr 2023

I 2009 gikk kristne og muslimer sammen om en felles uttalelse som fordømte vold i
familien og i nære relasjoner. Fjorten år senere er denne uttalelsen dessverre 
fremdeles like aktuell. 
Religions- og livssynsledere i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
ser derfor behovet for å på ny rette oppmerksomheten mot dette 
samfunnsproblemet. Denne gangen samler den store bredden av religioner og 
livssyn i Norge seg om en felles fordømmelse av voldsbruk i familien og i nære 
relasjoner. 
Vold utført av ofrenes nærmeste er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og 
et samfunnsproblem som forekommer på tvers av alle samfunnslag, kulturelle og 
religiøse grupper. Alle kan rammes, både kvinner og menn, voksne og barn. 
Forskning viser at den farligste volden oftest rammer kvinner.
Vi ønsker å understreke at denne typen vold kan også inngå i et mønster av negativ
sosial kontroll, og at det derfor er viktig å være oppmerksom på hvorvidt kultur og 
religion misbrukes til å legitimere slik vold. 
Alle former for vold mot mennesker er uakseptabelt, uavhengig av kultur eller 
religion. Familien er en sentral byggestein i alle religioner og livssyn. Alle, men 
særlig barn, skal være trygge innenfor hjemmets fire vegger. Å utøve vold i 
familien er å vise ringakt mot denne grunnleggende institusjonen. Ledere i tros- og
livssynssamfunn har et ansvar for å slå ned på denne typen adferd og ta et oppgjør 
med forestillinger om ære og tradisjon som brukes til å rettferdiggjøre voldsbruk i 
hjemmet. 
Det finnes inspirasjon og veiledning i mange religioner for å fremme kjærlighet, 
respekt og likeverd i nære relasjoner. Vi oppfordrer derfor alle religiøse ledere og 
livssynsfellesskap til å arbeide aktivt for å bekjempe familievold, og å utvise 
nulltoleranse på dette feltet. Vi oppfordrer også politikere til å sette dette alvorlige
samfunnsproblemet på dagsorden.
Som individer i samfunnet har vi alle et ansvar for å bidra til å bekjempe vold i 
nære relasjoner. Vi må stå sammen for å sikre at alle har rett til å leve sine liv uten
frykt for voldsutøvelse fra sine nærmeste. Vi oppfordrer derfor hver enkelt til å 
være oppmerksomme på og engasjere seg i kampen mot denne typen vold.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.