Uttalelser


Høringssvar på Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Les uttalelse


Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven

Les uttalelse


Innspill fra Holistisk Forbund, til Helse- og omsorgskomiteens representantforslag om tiltak mot kvakksalveri, og for en bedre prioritering av helseressurser

Les uttalelse


Høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om merverdiavgiftsplikt

Les uttalelse


Kjernelementer i KRLE - STLs høringssvar til Udir

Les uttalelse


Norge eneste land med holistisk vielse

Les uttalelse


Om trosfrihet og prinsesse Märtha Louise 

Les uttalelse


Endinger RLE (sammen med STL) – desember 2014

Les uttalelse


KRLE eller RLE

Les uttalelse


Ny instutisjon for menneskerettigheter

Les uttalelse


Gravferdslov

Les uttalelse


Medmorskap

Les uttalelse


Opplæring i barnehagen

Les uttalelse

G-MP43863GH5