Uttalelser


Høringssvar på Høring - oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Les uttalelse


Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven

Les uttalelse


Innspill fra Holistisk Forbund, til Helse- og omsorgskomiteens representantforslag om tiltak mot kvakksalveri, og for en bedre prioritering av helseressurser

Les uttalelse


Høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om merverdiavgiftsplikt

Les uttalelse


Kjernelementer i KRLE - STLs høringssvar til Udir

Les uttalelse


Norge eneste land med holistisk vielse

Les uttalelse