HJEM / ORGANISASJON / LOKAL AKTIVITET

Vil du starte lokallag?

Holistisk Forbund har utarbeidet mønstervedtekter som kan benyttes av de som ønsker å opprette lokallag. Det er også utarbeidet en forslagsliste til lokale aktiviteter som kan være i regi av et lokallag. Lokallag kan få aktivitetsstøtte til sin drift hvert år. 

 

Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon: sekretaer@holisme.no.

 

Ønsker du å arrangere et Åndelig verksted eller Holistisk samtale lokalt der du bor?

Jostein Odland reiser rundt i landet og arrangerer Åndelig verksted lokalt der dette etterspørres. Om du har lyst til å arrangere Holistiske samtaler så kan du få tips om tema og råd om hvordan søke styret om aktivitetsstøtte av sekretariatet. 

 

Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon: sekretaer@holisme.no

Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom 

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn