HJEM / BIBLIOTEK / ET BÆREKRAFTIG LIVSSYN

Et bærekraftig livssyn


Image of a woman taking a photo.

Det finnes ingen planet B! Vi må ta vare på den kloden vi har, det er helt nødvendig at vi finner løsninger som balanserer belastningen på miljøet med verdens samlede forbruk og økonomi. Vi er nødt til å finne bedre måter å fordele jordens ressurser på slik at det blir bærekraftig for både mennesker og miljøet. 

 

Klimaendringene går raskere, blir mer intense og noen av trendene er irreversible ifølge rapporten fra FNs klimapanel i 2021. Det er nå bred vitenskapelig enighet i at klimaet blir negativt påvirket av menneskelig aktivitet. 

 

Skal vi klare å bremse og helst snu den negative utviklingen må hver enkelt gjøre det de kan både individuelt, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. 

 

Vi mener det er helt nødvendig med en holistisk tilnærming for å få til et så stort løft som verden så sårt trenger.

 

Fra vårt verdigrunnlag

 

«Holismen er en helhetlig tankegang og et helhetlig livssyn, som bygger på forståelsen av at alt henger sammen og at vi alle har et felles individuelt og kollektivt ansvar for helheten.»

 

«Holisme og helhetstenkning innebærer en erkjennelse av vårt ansvar for jorden.»

 

Gjennom vårt medlemskap i Forum for Utvikling og Miljø bidrar vi inn i et nettverk som søker større innflytelse på vegne av miljø-, utviklings- og fredsorganisasjonene, via koordinert påvirkningsarbeid.

 

Vi er også tilsluttet The Earth Charter eller «Erklæringen om jorden», som omhandler hvilke plikter vi som menneskehet har. Se eget punkt.

 

Ønsker du å lese mer om hvor vi står i forhold til bærekraft, se vårt verdigrunnlag, spesielt punktet om Økologi og bærekraft.

Bibliotek

Hva er holisme
Helheten er noe mer enn delene

Holismepodden
Ulike tanker om holisme

Et bærekraftig livssyn
Tanker om økologi og bærekraft

Livssynspolitikk
Rett til å utøve egen åndelighet

Holisten
Alle utgaver av medlemsbladet

Nyhetsbrev
Fra 2023 – to ganger årlig

Artikler A–Å
Til inspirasjon og ettertanke

Brosjyrer om HoF
som kan benyttes

HoFs uttalelser
fra 2007 og til i dag