HJEM / TJENESTER / GRAVFERD

Image of a people in a burial ceremony holding a red rose

Døden og sorgen er en naturlig del av våre liv. Gjennom å akseptere dette, kan vi få en ny dimensjon i livet.


En gravferd i regi av Holistisk Forbund har tre hovedhensyn:

 • Det er en sjel som skal gå videre.
 • De pårørende skal få uttrykke sin sorg.
 • Det er en kropp som skal tas vare på.

 

Holistisk gravferd er en seremoni som er skreddersydd til den enkelte. Gravferden kan finne sted der dere ønsker det, så langt det er praktisk mulig. Ritualet kan eksempelvis finne sted i et kapell, i en park, i naturen eller andre egnede steder i samsvar med norsk lov.

 

Hvis ønskelig kan ritualet også endre navn fra gravferd til for eksempel minnefeiring eller minnestund.

 

Ritualet legges opp i samarbeid med de pårørende evt. etter avdødes ønske. Innholdet i ritualet er ofte: 

 • Tekst/dikt og musikk pårørende velger
 • Minnetale
 • Hilsener
 • Avslutningstale

 

Et gravferdsritual kan gi deg en mulighet til å bearbeide sorgen over å ha mistet en av dine kjære.

 

Eksempel på gangen i en gravferd:

 1. Åpning
 2. Musikk
 3. Minnetale
 4. Musikk
 5. Pårørendes bidrag
 6. Musikk
 7. Trøst, gi mening (HoFs bidrag)
 8. Musikk
 9. Kisten bæres ut, senkes, gravferdsfølge, jordfestelse
 10. Minnestund

 

 

Pris 

Medlemmer: 2.000 kr

Ikke-medlemmer: 4.000 kr

 

Reisekostnader

Holistisk forbund dekker reise og opphold for ritualleder på seremonidagen 

med inntil 1.500 kr. Utover dette belastes de som skal ha ritualet. 

Tjenester

Vielse
Hva er ditt drømmebryllup

Navneseremoni
Velkommen til verden

Konfirmasjon
En meningsfull vei inn i voksenlivet

Gravferd
En verdig avskjed

Sjelesorg
Vi er her for deg

Ritualer og seremonier
Seremonier for deg

Våre ritualledere
Seremonier for deg

Smittevernveileder
Seremonier for deg