HJEM / TJENESTER / KONFIRMASJON


Hva er Holistisk Konfirmasjon? 

Holistisk Konfirmasjon er det tredje alternativet for ungdom på vei inn i voksenlivet. Konfirmasjonen er tuftet på et holistisk, eller helhetlig, livssyn. Livssynet har fire grunnpilarer:

1. En tanke om at alt henger sammen og utgjør en helhet.
2. Et holistisk livssyn innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for helheten; oss selv, andre levende skapninger og Jordkloden.
3. Troen på at det eksisterer en åndelig virkelighet som mennesker kan erfare.
4. Tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og respekt for det mangfoldet av trosoppfatninger og meninger som finnes.

Holistiske konfirmanter inviteres til å utforske sitt eget forhold til livet, til ulike temaer og til det åndelige, uten å få føringer for hva de bør mene og tro. I løpet av prosessen vil vi utforske en rekke ulike temaer, praksiser og tradisjoner. Vi tror at vitenskap og åndelighet ikke er motsetninger, men snarere kan utfylle hverandre. Vi inviterer konfirmantene våre til å utforske sitt eget forhold til helheten de er en del av, og uttrykke dette på sin egen måte. 

Vil du høre enda mer om Holistisk Konfirmasjon? Den 29. mai har vi et åpent informasjonsmøte på nett! Her kan du stille spørsmål og høre våre konfirmasjonsledere fortelle om prosessen. Møtet er på zoom, i denne lenken: https://us02web.zoom.us/j/83671620512...

Hvorfor velge Holistisk Konfirmasjon? 

Som holistisk konfirmant inviteres man til selv å utforske den åndelige virkeligheten. Den holistiske konfirmasjonen er derfor svært åpen. Den er inviterende og spørrende, ikke dogmatisk eller belærende. 

Den holistiske konfirmasjonen er basert på tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og søker å skape et åpent rom hvor ungdommen selv kan utforske sitt eget forhold til helheten.
En stor fordel med å velge holistisk konfirmasjon er at man ikke binder seg til hverken et trossystem eller en ideologi. Det er dermed svært egnet for de av oss som er åpne for åndelige erfaringer, men som ikke ønsker å låse oss til en bestemt trosretning. 

I tillegg er den holistiske konfirmasjonen helt særegen i hvordan den er lagt opp. Konfirmanter vil få erfare et rikt utvalg spennende praksiser, slik som å arbeide med drømmetolkning, yoga, refleksjonsøvelser og naturopplevelser, og samtidig inviteres til å selv tolke sine egne opplevelser i et trygt fellesskap. 

Det er lagt opp til dialog, lek og øvelser. Ingen vil servere deg sannheter, men bidra til at du finner din sannhet. Vi vil bidra til at din konfirmasjonstid blir en reise hvor det er plass til dine tanker, følelser og erfaringer. I konfirmasjonstiden skal vi øve på å gjøre det vi vil istedenfor det vi tror andre forventer at vi skal gjøre.

Hva lærer du på Holistisk Konfirmasjon?

Du får utforske mange forskjellige temaer og vil på den måten lære mer om deg selv og verden, helheten du er en del av. Dette kan hjelpe deg med å utforske din rolle i livet og å skape en visjon for din fremtid. Temaene vi skal gjennom i løpet av konfirmasjonen finner du under.

Holistisk filosofi og etikk
Åndelighet og åndelige opplevelser
Energiforståelse og drømmetydning
Kulturelt og etnisk mangfold
Miljøvern og dyrevelferd
Spiritualitet og vitenskap
Identitet og seksualitet
Rus og avhengighet
Helhetlig syn på menneske og helse

Hvordan foregår Holistisk Konfirmasjon? 

Holistisk konfirmasjon finner sted gjennom en blanding av digitale temakvelder, fysiske langdager, en helgesamling, og en fysisk, felles seremoni. Vi ønsker å tilby holistisk konfirmasjon til hele landet, og vil tilpasse lokale fysiske treffpunkt etter antall deltakere som melder seg på derfra.
Under følger datoer, tider og steder for de ulike samlingene for Holistisk Konfirmasjon 2025: 

Søndag 9. mars: Fysisk langdag

Onsdag 12. mars: Felles digital temakveld 

Onsdag 26.mars: Felles digital temakveld 

Søndag 6. april: Fysisk langdag

Onsdag 9. april: Felles digital temakveld 

Onsdag 23.april: Felles digital temakveld 

Helgen 9.-11. mai: Visjonshelg på Hurdal 

Konfirmasjonen vil avsluttes og feires med seremonier i ulike byer, etter hvor de ulike konfirmantene er bosatt. 

Hvor arrangeres Holistisk Konfirmasjon? 

Holistisk Konfirmasjon bruker en hybrid løsning slik at vi kan være tilgjengelige for unge i hele landet. Undervisningen foregår som en kombinasjon av fysiske langdager i større byer og tettsteder etter antall deltakere fra ulike landsdeler, digitale temakvelder på zoom, og en felles visjonshelg - konfirmasjonens store høydepunkt. I praksis vil dette si at vi gjør vårt ytterste for å møte konfirmanter der de er, og vil avgjøre hvor i landet i tillegg til Oslo og Bergen de fysiske langdagene vil foregå etter hvert som vi ser hvor mange konfirmanter vi får med oss fra ulike deler av landet. 

Hvordan melde seg på Holistisk Konfirmasjon? 

Påmelding til konfirmasjon i 2025: 

Den enkleste måten å melde seg på er på dette skjemaet: https://docs.google.com/.../1W6FUTUWSOKJmJZN84MkOc.../edit

Dersom du har spørsmål om konfirmasjonen kan du sende dem til henrik@holisme.no! 

Tilbakemeldinger fra tidligere konfirmanter: 

«Jeg føler at jeg har fått veldig mye ut av holistisk konfirmasjon. Jeg ser på ting annerledes (på en bra måte), og setter pris på små ting. Jeg er ekstremt glad for at jeg valgte å konfirmere meg holistisk, alle burde gjøre det!».

«Det har vært den mest lærerike opplevelsen i livet mitt! Man finner seg selv og får lov til å tro på det som føles rett for hver enkelt».

Se filmen om holistisk konfirmasjon fra våren 2015! 

Det stilles ikke krav om medlemskap i forbundet; alle ungdommer mellom 14 og 16 år er hjertelig velkomne til å delta i Holistisk konfirmasjon.


Pris

Medlem: 3000 kroner

Ikke-medlem: 4000 kronerTjenester

Vielse
Hva er ditt drømmebryllup?

Navneseremoni
Velkommen til verden

Konfirmasjon
En reise for å bekrefte troen på deg selv

Gravferd
En verdig avskjed

Ritualer og seremonier
Seremonier for deg

Våre ritualledere