HJEM / BIBLIOTEK / HOLISMEPODDEN

Image of hands holding glowing lights

Holismepodden er nå en realitet

 

Det er med stolthet og glede vi nå lanserer vår egen podkast i desember 2022, som er året vi også har feiret vårt 20-års jubileum. 

 

I Holismepodden ønsker vi å samtale med folk om temaer som vi er opptatt av. Et holistisk livssyn gir gjenklang hos mange i samfunnet, og i podcasten vår ønsker vi å løfte frem viktige stemmer som bidrar til at samfunnet vårt blir et bedre sted å være for mennesker, dyr og naturen. Gjerne de stemmene som ellers ikke blir hørt.

 

Spesielt i en tid hvor nyhetsbildet er preget av polarisering, krig, naturkatastrofer med mer, trenger vi noe som kan løfte oss og gi oss perspektiver som gir fremtidstro og håp. I den første episoden samtaler styreleder Bente Kvilhaugsvik med Kari Bansal, tidligere styreleder, om verdigrunnlaget til Holistisk Forbund. Episoden heter Holistisk Forbund - hvem er vi?

 

Det er Kari Bansal som vil være hovedansvarlig for Holismepodden. Vi gleder oss stort over at det er nettopp henne, som har vært vår dedikerte styreleder i perioden 2016 til 2022 som har påtatt seg denne viktige oppgaven. Vi håper og tror at hun gjennom Holismepodden kan gi et viktig bidrag til å gjøre Holistisk Forbund mer kjent blant folk flest.

 

En stor takk til styremedlem Jostein Odland som har skrevet og fremfører musikken som spilles først og sist i hver episode. Sang Merethe Soltvedt og produsent Eirik Grønner.

 

De neste episodene som, vil komme med ca. 1 måneds mellomrom, vil dreie seg om kunstterapi, veien til en holistisk vielse, traumer og traumeomsorg, og mye mye mer.

 

Vi ønsker innspill på tema/intervjuobjekter til Holismepodden

Har du ideer om tema for en episode i Holismepodden er det flott om du tar kontakt med Kari Bansal på mail: karibansal@hotmail.com.

 

Holismepodden ligger nå tilgjengelig på Spotify, her er link: Holismepodden

 

Minner også om at vi har flere interresante videoer tilgjengelig på Youtube, der du snart også vil kunne finne Holismepodden,

her er link :Holistisk Forbunds youtubekanal


Episode 1 "Hvem er vi?"

Episode 2 "Hjertets vei"

Episode 3 "Hva er hypnoterapi?"


Vi håper dere vil får mye glede av vår ny podkast og oppfordrer dere til å abbonere/følge både Holismepodden og vår Youtubekanal

(begge er gratis), samt dele med venner og bekjente.

 Bibliotek

Hva er holisme
Helheten er mer enn summen av delene

Et bærekraftig livssyn
Tanker om økologi og bærekraft

Livssynspolitikk
Rett til å utøve egen åndelighet

Holisten
Alle utgaver av medlemsbladet

Nyhetsbrev

Artikler
Til inspirasjon og ettertanke

Brosjyrer om HoF
som kan benyttes

HoFs uttalelser
fra 2007 og til i dag