HJEM / BIBLIOTEK / LIVSSYNSPOLITIKK

Image of a woman taking a photo.

Holistisk Forbund ønsker å styrke den enkelte individs rett og frihet til stadig dypere forståelse og erkjennelse av helheten, uten at vi sier noe om hva som er det eneste og sanne riktige.

 

Vi ser det som viktig å bidra til åpenhet og mangfold, gjennom å stimulere til fordomsfri og frisk tenkning rundt åndelige og helhetlige temaer. Vi mener at brobygging mellom ulike livssyn, religioner og kulturer er viktig for framveksten av global etikk og en fredelig verdenskultur.

 

Holistisk Forbund er aktivt medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Samarbeidsrådet jobber med å ivareta tros- og livssynssamfunnenes interesser og fremmer dialog mellom ulike tros- og livssyn.

 

Forbundet har de siste årene jobbet aktivt for å sette barns trosfrihet på samfunnsagendaen ved å arrangere seminarer med Hjelpekilden og Født Fri, og å løfte temaet i samarbeidsrådet. 

 

Opplever du å bli diskriminert for ditt livssyn eller åndelige ståsted, ta kontakt med forbundet sentralt. 

Bibliotek

Hva er holisme
Helheten er noe mer enn delene

Holismepodden
Ulike tanker om holisme

Et bærekraftig livssyn
Tanker om økologi og bærekraft

Livssynspolitikk
Rett til å utøve egen åndelighet

Holisten
Alle utgaver av medlemsbladet

Nyhetsbrev
Fra 2023 – to ganger årlig

Artikler A–Å
Til refleksjon og ettertanke

Brosjyrer om HoF
som kan benyttes

HoFs uttalelser
fra 2007 og til i dag