HJEM / ORGANISASJON / PERSONVERNERKLÆRING

Image of a woman taking a photo.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger Holistisk Forbund har lagret om deg som du har gitt samtykke til og hvordan vi bruker disse opplysningene. 

 

Holistisk Forbund er forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Vi følger det regelverk om personvern som til enhver tid er gjeldende og har etablert internkontrollrutiner for å sikre etterlevelse.

 

Ditt personvern er viktig for oss!

 

Personopplysninger som lagres og behandles

 • Medlemsnummer
 • Navn og adresse
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato og personnummer
 • Innmeldingsdato
 • Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet
 • Eventuell familietilknytning til andre medlemmer hvis oppgitt.
 • Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner
 • Logging av endringer i personopplysninger

 

Behandling som omfattes

 • Registrering av opplysninger
 • Organisering av medlemmer i regioner 
 • Lagring av opplysninger
 • Utsending av e-post og SMS
 • Utsendelse av medlemsblad
 • Søknad om statstilskudd 

 

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta dine behov som medlem. Samtykke er frivillig å samtykke, og kan når som helst kan trekkes tilbake.

 

Vi har inngått databehandleravtale med leverandør av vårt elektroniske medlemsregister. All inn og utmelding av medlemsregisteret gjøres av deg med bankID. 

 

Vi kan, om du ønsker det, foreta manuelle registreringer, men foretrekker at du selv gjør dette ved bankID. Du vil da selv ha kontrollen på dine opplysninger i vårt medlemssystem. 

 

Vi har etablert rutiner for å slette eventuelle opplysninger som vi mottar pr. mail slik at disse ikke blir liggende lenge i vårt mailsystem.  

 

Styreleder i Holistisk Forbund er dataansvarlig. Organisasjonssekretær er den som behandler personopplysningene og er dermed databehandler.

Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn