HJEM / ORGANISASJON / MEDLEMSKAP

Image of someone using a laptop

Holistisk Forbund har to typer medlemskap:

Hovedmedlem (ikke medlem av annet trossamfunn)

Støttemedlem (kan være medlem av et annet trossamfunn)

Vi har tidligere hatt gratis medlemsskap for hovedmedlemmer som vi har mottatt statsstøtte for. Landsmøtet 2023 innførte kontingent for hovedmedlemmer for 2023 på grunn av forsinket utbetaling av statstilskuddet. 

 

Kontingentsatser for 2023

Medlemskap hovedmedlem er kr. 300,- 

frivillig lavinntekts kontigent er kr. 150,- 

Støttemedlemskap koster kr. 400,- 


Innmelding i Holistisk Forbund

Nå har den norske kirken gjort det enklere for deg å melde deg ut. Sjekk medlemskap eller meld deg ut av Den norske kirke her 

Er du medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn og ønsker hovedmedlemskap hos oss, må du huske å melde deg ut der du er registrert i dag, ønsker du ikke det velger du støttemedlemskap.

 

Utmelding fra Holistisk Forbund


Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

G-MP43863GH5