Dialog utover grensene

Postet av Holistisk Forbund den 23. Jan 2023

Muslimsk Dialog Nettverk (MDN) har 23. januar 2023 arrangert Dialogkonferanse med undertittelen – hver samtale teller.


Det var en fin og sosialt inkluderende konferanse hvor mange aktører var invitert.

Her var representanter fra bydelene, politiet og andre tros og livssynssamfunn.

Men først og fremst dreide det seg om islam og hva de får til i forhold til sosial bevissthet og sosial tilstedeværelse rundt ikring Norges land.


Muslimer er blitt kritisert for å ikke ha så mange kvinner i styre og stell. Men dette har man tatt innover seg og bestilte derfor rapporten «Kvinner i norske moskeer – nye muligheter», forfattet av Nora Stene, UiO.

Det viser seg også at kvinneandelen har gått fremover. Kanskje ikke i rasende fart, men det finnes eksempler på både kvinnelige moskeledere og styreledere, og at andelen kvinner stiger i styrer rundt ikring i Norge.

Shazia Majid, journalist og kommentator i VG ledet en panelsamtale om «Hva er kvinners drivkraft for å bidra i moskèarbeid». Almas Ali, ICC Alna, Imen Hasnaoui, Rabita, Ragnhild Zorgati, humanistiske fakultetet UiO og Kjersti Opstad, debattansvarlig i VårtOslo, deltok i debatten.

På tross av at «patriarkatet» fikk sitt pass påskrevet, hadde de en sterk tro på forandring innenfor miljøene i moskeene.  


Det skjer også mye innenfor det sosiale feltet i forhold til muslimer og moskeer. Arshad Jamil var en av initiativtakerne til en ny moske på Haugerud i Oslo. Med seg på laget i forhold til sosial inkludering fikk han også idretten. Dag Endal har de siste 8 årene vært leder for Haugerud IF. Under tittelen «Når tro møter idrett» fortalte han om mange gode tiltak i forhold til ungdommer som arbeider sammen for å skape en bedre miljø. Han ble i 2022 tildelt Norges idrettsforbunds pris «Årets ildsjel».


Åpning av konferansen

Selveste Jonas Gahr Støre kom for å åpne konferansen. Dialog, tro og livssyn er noe som berører mange. Støre snakket bland annet om «de små valgene i hverdagen, de store valgene i livet».

Dialog er viktig for å finne frem til «felles spilleregler».

Det er også viktig å sette «samhold foran frykt».

Det ble sagt mye fint i løpet av de 4 timer som konferansen varte. En av de som virkelig hadde gått i dypet var Tor Øistein Vaaland fra Den Norske Kirke. Tor Øistein er prest og også leder for det nystartede STL Oslo. Han holdt et innlegg med tittelen «fra statskirke til lokalkirke». Innlegget var preget av at kirken nå prøver å finne ut av sin nye rolle. Kirken har vært preget av 900 år med mange privilegier og mye makt. Nå er det mange innenfor kirken som tenker annerledes og nytt.

Man prøver å «finne sin nye plass», å være en folkekirke der hvor folk er. Han formidlet at kirken ønsker å være en dialogkirke.


«Takk for dialogen»

En av de som virkelig startet dialogarbeidet i Norge er professor Oddbjørn Leirvik.

Lena Larsen, tidligere rådsleder i Det Islamske Forbundet (Rabita) hadde æren av å overrekke en Takk for dialogen-pris til professoren. Hun sa det som det var, Oddbjørn er selve stamfaderen for religionsdialog i Norge. Han startet med dialogsamtaler på Nansen senteret på Lillehammer, og har siden tatt mangfoldige initiativ til dialog mellom religionene. Leirvik er nå blitt pensjonist men lovet å følge opp flere prosjekter bla i forhold til «dialogpilotene».

Konferansen var godt planlagt og hadde et brett spekter. Man klarte også å sette fokus på hvor viktig det er for tros og livssynssamfunn å interagere med lokalsamfunnet hvor man befinner seg.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.