HJEM / ORGANISASJON / HOVEDSTYRET

Bente Kvilhaugsvik, Sveio                             

Styreleder

Jeg var nestleder i Holistisk forbund i styreåret 2020/2021. Jeg har vært medlem i Holistisk forbund i mange år, fordi HoF sitt formål stemmer godt overens med mitt eget livssyn. Arbeider ellers med sykepleieutdanning til daglig.

Lang erfaring med teamarbeid, prosjektarbeid og arbeid med lærende organisasjoner.


Marit Elverland, Tromsø                                 

Hovedstyremedlem

Livssynsfrihet og rom for egen opplevelse og forståelse er viktig for meg, samtidig som det finnes noen felles verdier hvor vi tar vare på hverandre og helheten. Jeg er sosialantropolog som har arbeidet mange år i humanitære organisasjoner, elsker Nord-Norge med naturen og årstidene, bor fast i Tromsø og for tiden (første halvår 2021) i Kenya.

Jeg har nå vært i landsstyret siden 2017, og var aktiv i nasjonalt og lokalt arbeid i HoF i 2003-2006.

Jostein Odland, Bergen                                   

 Hovedstyremedlem 

Jeg har sittet i Hovedstyret siden oppstart av Holistisk Forbund. Jeg har også jobbet mye med den Holistiske konfirmasjonen. Jeg er opptatt av selvutvikling, og det er en av grunnene til at jeg er engasjert i arbeidet i forbundet vårt. Jeg regner meg som musiker i livet ellers. 

Toril Nikolaisen Kilde, Ås                               

 Nestleder

Livsynfrihet, åpenhet og dialog er viktig for meg. Jeg er opptatt av hvordan vi kan skape gode ritualer for viktige begivenheter og overganger i livet. Jeg har ledet og arrangert seremonier, festivaler og kurs de siste 20 årene inspirert av norrøn og samisk sjamanisme samt lærdom fra flere kurs og samlinger med Don Miguel Ruiz og Don Jose Ruiz. Jeg er teaterlærer og rådgiver for ungdomstrinn og videregående i Osloskolen, muntlig forteller, utdannet i psykodrama, og høvding i et vikinglag i Oslo.

Renate Hetlevik Andersen , Bergen               

Hovedstyremedlem

Jeg har vært på søken etter svar og forståelser om livet, de indre prosessene og den større sammenhengen hele mitt liv. Det har ført meg gjennom en rekke studier og utdannelser innen philosofi, åndelighet, psykologi, kropp og sinn. Jeg jobber til dagen som terapeut, lærer og kursholder, og er levende opptatt av at mennesker skal funne veien tilbake til egne indre ressurser, og bygge et liv i tråd med egne verdier. Innunder dette er jeg også opptatt av den enkeltes muligheter til å ta helse- og livsvalg i tråd med egne verdier. 

Trond Rehn, Telemark                                      

Hovedstyremeldem 

Jeg er ritualleder og har vært med i Holistisk Forbund siden 2012 og i styret fra 2013. Er engasjert i dyrevern og naturvern.

Har de siste 5 årene deltatt på holistisk konfirmasjon i ulike roller.