HJEM / ORGANISASJON / HOVEDKONTOR


Bente Kvilhaugsvik

LederKari Bansal

Leder interimadministrasjon

Mobil:469 02 401


Toril Nikolaisen Kilde

Nestleder

Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn


Kontakt oss gjerne for en samtale om holisme, ritualer eller konfirmasjon!


Kontakt oss gjerne på e-mail: sekretaer@holisme.no eller telefon:41 28 00 47


G-MP43863GH5