Rommet må ommøbleres etter pandemien!

Postet av Holistisk Forbund den 11. Mar 2021

Interreligiøst klimanettverk Norge

Hva er viktig i tida som kommer etter pandemien? Klarer vi å prioritere riktig i de virkelig store etiske og politiske temaene i vår tid?

Vi som skriver dette er representanter for ulike religioner og livssyn. Det som forener oss er blant annet et felles engasjement for livet på jorda, for særlig utsatte mennesker, truede dyr, planter og økosystemer. Og for generasjonene som kommer etter oss.

Vi er bekymret for om våre politikere, næringsliv og media blir for nærsynte, og ikke prioriterer tydelig reduksjon av klimagasser og vern av biodiversitet nå. Er vi for bundet opp i tradisjonell vekstøkonomi og gamle modeller? Bekymringen retter vi også til oss selv og våre tros- og livssynssamfunn; Har vi nok fokus på dette?  Og går vi selv foran med gode eksempler?  Pandemien har gjort oss alle mer nærsynte. Globalt blir vaksiner skjevt fordelt, økonomisk ulikhet og proteksjonisme øker mange steder. Under pandemien og nedstengninger blir de som allerede er mest utsatt for klimaendringer gjerne dobbelt utsatt.

Det er Stortingsvalg til høsten, og i november kommer et viktig klimatoppmøte i Glasgow som vil gjøre opp regnskap for om verdens land er på riktig spor etter Parisavtalen. Spørsmålet som skal besvares er om målet som sier «under 2 grader, helst ned mot 1,5 grader» temperaturøkning på jorden, nås. En viktig del av dette er også solidarisk «klimafinansiering» for at fattige land kan klare å nå sine mål og å tilpasse seg farlige klimaendringer. Som et rikt land må Norge bidra betydelig sterkere. Hvilke politikere vi stemmer inn for de neste fire årene er vårt ansvar som borgere.

I dag 11. mars mobiliserer vi sammen med tusener av interreligiøse representanter og grupper over hele verden i regi av Green Faith International. Vi tror religioner og livssyn på ulik måte kan være med å mobilisere for en felles og bærekraftig framtid.

Vi har ulike tros-kilder vi øser av, og ulike ord og praksiser.         

Sammen vil vi uttrykke at alle mennesker er unike og like verdifulle, og at vi på det dypeste er vevd sammen med alt annet skaperverk. En etikk og politikk som ikke kjemper for de store skogene, havene, elvene, øvrige økosystem og artsmangfoldet, er ikke gangbart i vår tid. En etikk og politikk må være framtidsrettet og rettferdig, særlig for de mest utsatte.

Sammen med tusener av andre i dag, vil vi oppfordre til en radikal ommøblering av «rommet etter pandemien»: Vi må sammen skape en kultur, politikk og etikk som heler livet på Moder Jord. Konkret handler dette om en drastisk reduksjon av utslipp og omlegging til fornybar energi. Det handler om radikalt vern av natur, vann, luft og økosystemer Og ikke minst en forsterket innsats for klimafinansiering og solidaritet med de fattigste og mest utsatte. I alt dette må vi debattere vekst-myten. Framover trenger vi å tenke og praktisere «degrowth» og sirkulærøkonomi. Forbruk og energi som ikke er bærekraftig må ut av det nymøblerte rommet.

Som representanter for ulike religioner og livssyn, vil vi gå foran. Vi har et felles ansvar. Etter pandemien vil vi ommøblere rommet.

Ibrahim Saidy, imam Darul-Salaam Islamic Center, Oslo

Ingrid Rosendorf Joys, Den katolske kirke, generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssyn

Patrik Swanstrøm, sekretær Holistisk Forbund

Dennis Jagestad, klima-ambassadør Buddhistforbundet i Norge


Sacred People – Sacred Earth


We are united by a fundamental belief that all people, all living things, and the Earth are sacred.

As we consider the state of the world today, our hearts overflow with concern.

We are frightened and frustrated by the damage that COVID-19 is inflicting on our communities. The pandemic has revealed cruel injustices. The vulnerable suffer the most severe impacts.

  

Our Ten Demands

 

ENERGY

100% renewable, clean energy for all!

Sustainable, affordable power for everyone – especially the 800 million people without access to electricity

 

FINANCE

Global finance aligned with compassionate values!

Increased financing – in COVID recovery and beyond – for sustainable industry, infrastructure and agriculture

 

EMPLOYMENT

Jobs and healthcare for all!

A just transition for workers impacted by climate change through job training, living wage and universal healthcare and insurance.

 

SELF-DETERMINATION

Respect Indigenous rights!

A strong defense for the legal rights of Indigenous communities and all environmental protectors

 

HOSPITALITY

Welcome for migrants!

Generous opportunities for climate refugees to migrate and establish new homes

 

RESTORATION

No more climate pollution!

Net-zero greenhouse gas emissions in wealthy countries by 2030; accelerated finance/technology transfers for global net zero before 2050

 

BIO-DIVERSITY

End the planet’s desecration!

No new fossil fuel exploration or infrastructure, no more deforestation; no more habitat or biodiversity loss

 

DIVESTMENT

Eliminate immoral investment!

No further financing or COVID bailouts for fossil fuels and exploitative agriculture

 

REPARATION

Climate reparations from wealthy countries!

Initiatives by wealthy countries in climate financing and technology transfer, in recognition of these countries’ colonialist and environmental debt

 

COMMUNITY

Bold faith community leadership!

Sustained, united action guided by the teachings of our diverse religions, ushering in an equitable, peaceful life for all.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.