HJEM / ORGANISASJON / UNGDOMSLAG

Image of two hands forming a heart over a lake

Holistisk Forbund ønsker å opprette en ungdomsorganisasjon, Holistisk Ungdom.

 

Hvis du er interessert i dette så send mail til: sekrataer@holisme.no.

Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn