HJEM / TJENESTER / SMITTEVERNVEILEDER

Gjeldene regler fra 21.01.22

Innendørs uten faste tilviste plasser

  • maks 30 deltakere

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 

  • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

 

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 

  • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

 

Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster - helsenorge.no

 

Dokumentet er basert på en bransjestandard for religiøse handlinger og seremonier utarbeidet av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. 

Godkjent av AU dato: 18.05.2020

Versjon 2       

sist oppdatert: 21.01.2022

Tjenester

Vielse
Hva er ditt drømmebryllup

Navneseremoni
Velkommen til verden

Konfirmasjon
En meningsfull vei inn i voksenlivet

Gravferd
En verdig avskjed

Sjelesorg
Vi er her for deg

Ritualer og seremonier
Seremonier for deg

Våre ritualledere
Seremonier for deg

Smittevernveileder
Seremonier for deg