HJEM / AKTIVITETER / ARRANGEMENTER I REGI AV HOF

Rituallederkurs lørdag 7. oktober 2023

Sted: Zen House Oslo (Kart)

Rituallederkurs i Holistisk Forbund lørdag 7. oktober 2023 Velkommen på samling for deg som er vigsler, eller som ønsker å lære om vigsler og andre ritualer.  Kurset er gratis, og vil telle som kurs nummer to for deg som vil søke om å bli godkjent ritualleder og vigsler i Holistisk Forbund.

Ansvar Tor Aleksandersen, medarbeidere: Toril N. Kilde, Mari Jerstad


Program:

Klokken 10.00 Velkommen, presentasjon og en kopp te!

Innledning ved Tor Aleksandersen Bakgrunn for ritualarbeid, og hvordan HoF begynte å arbeide med vigsler Grunnlaget for ritualer i HoF

Klokken 11.00 Vigselloven, prøvingsattest, vigslers ansvar og administrasjon av vigsler fra HoF sin side

Klokken 12.00 Lunsj

Klokken 12.45 Gangen i en vielsesseremoni, inklusive oppbygging av tale, musikk

Klokken 14.00 Gruppearbeid med utarbeiding av forslag til vielsesseremoni

Klokken 15.00 Fremføring av gruppenes forslag til vielsesseremoni

Klokken 16.00 Oppsummering, og registrering av hvem som ønsker å bli godkjent som ritualleder

Klokken 17.00 Vel hjem!


Påmelding kan skje til sekretaer@holisme.noTidligere arrangementer i regi av HoF

Arrangement på Litteraturhuset 24.august 2021

HELSA FØRST! 

Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? 

Holistisk Forbund inviterte i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.


 

Vi mener svaret på dette er et rungende nei, men politikerne er ikke på linje med verken brukere eller utøvere av Komplementær og Alternativ Medisin (KAM). Vi har derfor invitert brukere, utøvere, utøverorganisasjoner og politikere til innlegg og debatt og ser frem til en informativ og engasjerende kveld.


Program for HELSA FØRST!


Arrangementet ble streamet til på vår youtubekanal. Her er link: HELSA FØRST! Youtube

I forbindelse med planleggingen av arrangementet tok arrangementskomiteen også initiativ til en fellesaksjon der vi inviterte utøverorganisasjoner registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund til å signere. Initiativtakerne samt 26 utøverorganisasjoner registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund har signert «Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling utført av registrerte behandlere». Fellesaksjonens grunndokument ble 3. august sendt til alle politiske partier, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosial departementet og tilsvarende komitéer på Stortinget, samt til statsministerens kontor og pressen.

LINK til Fellesaksjonens grunndokument

 

Barns trosfrihet

April og mars 2019

 


Våren 2019 arrangerte Holistisk Forbund tre samfunnsdebatter på Litteraturhuset i Oslo med temaer knyttet til barns trosfrihet sammen med Hjelpekilden og Født Fri. 

 

Barns trosfrihet er nedfelt i FNs barnekonvensjon og del av norsk lov. Likevel begrenses barns trosfrihet i religiøse og livssynssamfunn. 

 

Ved disse tre arrangementene møtte en stor bredde av tros- og livssynssamfunn opp i tillegg til at vi fikk høre sterke historier fra voksne som fikk sine rettigheter krenket som barn. 


Temaene for de tre debattene var:

"Hvem eier barnets tro og tanker? ", Hvem bestemmer hva barn skal tro? og "Kan tro krenke barn?". Dessverre har vi ikke opptaket fra den sistnevnte debatten, men de to andre kan du se på vår youtubekanal:

 

Hvem eier barnets tro og tanker? 

Hvem bestemmer hva barn skal tro? 

Aktiviteter

Landsdekkende medlemstreff
Kommende treff

Arrangementer i regi av HoF
Arrangementer og debatter

Holistiske samtaler
En møteplass for medlemmer

Åndelig verksted
Sannhet, undring og mening

Dialoggruppe
Mangfold, likeverd og dialog

Foredrag
om en rekke temaer tilbys

Messer
og festivaler og "åpen dag"

Ritualleder kurs
Rituallederkurs, med mer

Vervekampanjen
Verv nye medlemmer - og støtt konfirmasjonsarbeidet!

G-MP43863GH5