HJEM / AKTIVITETER / ARRANGEMENTER I REGI AV HOF

Rituallederkurs: Vielse og gravferd

Den 5. og 6. oktober arrangerer vår dyktige ritualledergruppe høstens kurs i ledelse av seremonier. Denne gangen er temaet vielse og gravferd. 

Vielse

Under temaet vielse skal vi diskutere hvordan vi best kan møte vordende brudepar, og være en støtte for dem i utforming av deres egen, personlige seremoni. Her vil vi både gjennomgå de formelle elementene av en vielse, i tillegg til tips til hvordan vi kan utforme meningsfulle og vakre ritualer. 

Gravferd

Når vi diskuterer ledelse av gravferder skal vi først drøfte hvordan vi kan forberede oss til å møte død og sorg. Deretter vil vi se på gravferdstradisjoner i Norge, og diskutere Holistisk Forbund sin intensjon når vi stiller som ritualledere i en begravelse. Vi skal se på minnetalen, og hva den bør inneholde, samt drøfte noen generelle føringer på hvordan man som ritualleder bør opptre under en begravelse

Dette kurset vil avholdes på Zen House i Oslo, i Sporveisgata 29. Kurset vil finne sted fra 12:00 til 18:00 lørdag og søndag den 5. og 6. oktober. 

Påmelding til kurset gjøres på e-post til generalsekretær: henrik@holisme.no 

29. mai 2024: Hva er Holistisk Konfirmasjon? Et åpent informasjonsmøte for konfirmasjon 2025


På dette arrangementet vil konfirmanter og foresatte få anledning til å lære om den holistiske konfirmasjonen. 

Vi skal presentere målet med den holistiske konfirmasjonen, og hva vi i forbundet legger vekt på i overgangen fra ungdom og inn i voksenlivet. 

Arrangementet er digitalt, og åpent for alle. Lenke ligger i beskrivelsen av arrangementet på Facebook , og finnes også her: https://us02web.zoom.us/j/83671620512?pwd=Uk5JVHhzZ0NxM0xwazcwQVg5bk5Xdz09

Etter vår presentasjon vil det også bli anledning til å stille spørsmål til forbundet. 

Vel møtt!


18. februar 2024: Bli kjent med Holistisk Forbund 

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon for mennesker med et holistisk livssyn, som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger.

Det greske ordet "holos", som betyr hel, er grunnstammen i ordet holisme. Livssynet har fire grunnpilarer:

1. En tanke om at alt henger sammen og utgjør en helhet.
2. Et holistisk livssyn innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for helheten; oss selv, andre levende skapninger og Jordkloden.
3. Troen på at det eksisterer en åndelig virkelighet som mennesker kan erfare.
4. Tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og respekt for det mangfoldet av trosoppfatninger og meninger som finnes.

Høres dette ut som noe for deg?

Holistisk Forbund har gleden av å invitere nysgjerrige sjeler på en bli-kjent dag! Vi skal snakke om hva holisme betyr, og hvordan vi kan leve holistisk. Du vil lære om Holistisk Forbund, og få en smakebit på hva vi gjør, samt finne ut om Holistisk Forbund kanskje er organisasjonen for deg?

Dagen vil være en god blanding av informativ og leken. Under følger det spennende programmet vi skal gjennom sammen:

Program: 

Øvelse: breathwork for å lande i kroppen og roe nervesystemet
Velkomstprat
Bli-kjent prat
«Det ukjente»
Hva står Holistisk Forbund for?

PAUSE

Dyrevelferd og Holisme
Holistisk navnefest, bryllup og gravferd
Holistisk konfirmasjon

PAUSE

Mennesket og naturen
Øvelse: «Silent listening».
Solhjulet
Avslutning

De ulike temaene og øvelsene vil ledes av ulike medlemmer av Holistisk Forbund, slik at det både blir variasjon på temaene og hvordan de formidles! Det vil serveres te, kaffe og snacks.

Påmelding gjøres i følgende skjema


10. mars 2024: Rituallederkurs 


Velkommen på samling for deg som er ritualleder, eller som ønsker å lære om navneseremoni og andre ritualer.  Kurset er gratis, og vil telle som kurs nummer to for deg som vil søke om å bli godkjent ritualleder i Holistisk Forbund. 

Navneseremoni rituallederkurs
Når: 10 mars 2024 kl. 11:00 - 17:30
Sted: Zen House, Oslo, Sporveisgata 29
Pris: Gratis!

Blant temaene vi skal dekke har vi:


- fremføring
- forholde seg til foreldre, besteforeldre og slekt
- det å tenke holistisk i forhold til utforming av ritualet
- det å benytte seg av naturelementene
- å arbeide med sirkelen og himmelretningene
- å løfte frem et barn som et viktig individ.

Vi er også innom aspekter av navneseremoni (som at det ikke er det samme som en dåpsfest) og innom verdigrunnlaget til Holistisk Forbund. Vi snakker om etiske rettningslinjer for ritualledere.

Holistisk Forbund holder en rekke kurs for ritualledere. De som har gjennomført flere kurs har mulighet for å søke om å bli ritualleder for Holistisk Forbund.

Varmt velkommen fra kursleder Tittin Foss Haneborg med Mari Jerstad.

Aktiviteter

Arrangementer i regi av HoF
Arrangementer og debatter

Soul Circles 
Samtaler om livets dypere spørsmål 

Åndelig verksted
Sannhet, undring og mening

Dialoggruppe
Mangfold, likeverd og dialog

Vervekampanjen
Verv nye medlemmer - og støtt konfirmasjonsarbeidet!