HJEM / ORGANISASJON / MEDLEMSKAP

Image of someone using a laptop

Holistisk Forbund har to typer medlemskap:

 

Hovedmedlem (ikke medlem av annet trossamfunn)

Støttemedlem (kan være medlem av et annet trossamfunn)

Vi får statsstøtte i forhold til hvor mange hovedmedlemmer vi har derfor valgt å gjøre hovedmedlemskap gratis!

 

Kontingentsatser

Medlemskap hovedmedlem er gratis

Støttemedlemskap koster kr. 400,- for 2022


 

Innmelding i Holistisk Forbund

 

Nå har den norske kirken gjort det enklere for deg å melde deg ut. Sjekk medlemskap eller meld deg ut av Den norske kirke her 

Er du medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn og ønsker hovedmedlemskap hos oss, må du huske å melde deg ut der du er registrert i dag, ønsker du ikke det velger du støttemedlemskap.

 

Utmelding fra Holistisk Forbund


Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2023

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er medlem i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn