HJEM / ORGANISASJON / MEDLEMSKAP

Image of someone using a laptop

Holistisk Forbund har to typer medlemskap:

 

Hovedmedlem (ikke medlem av annet trossamfunn)

Støttemedlem (kan være medlem av et annet trossamfunn)

Vi får statsstøtte i forhold til hvor mange hovedmedlemmer vi har derfor valgt å gjøre hovedmedlemskap gratis!

 

Kontingentsatser

Medlemskap hovedmedlem er gratis

Støttemedlemskap koster kr. 400,- for 2022

 

Innmelding i Holistisk Forbund

 

Nå har den norske kirken gjort det enklere for deg å melde deg ut. Sjekk medlemskap eller meld deg ut av Den norske kirke her

 

Utmelding fra Holistisk Forbund

Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2022

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er tilknyttet STL og Earth Charter