Holistisk Forbund er igjen godkjent registrert som livssynssamfunn

Postet av Bente Kvilhaugsvik den 9. Jul 2023

Hurra! Nå kan vi endelig fortelle at HoF igjen er godkjent registrert som livssynssamfunn i Norge!

Hovedstyret i Holistisk Forbund fikk en strevsom vår da vår søknad om å bli registrert som livssynssamfunn etter ny Lov om tros- og livssynssamfunn (LOV-2020-04-24-31) ble avslått av Statsforvalteren. Dette førte til en lang prosess med utforming av klage, klagebehandling og et nyy avslag den 3. mai. Samtidig sendte Statsforvalteren klagen videre til Barne- og familiedepartementet. Vi fikk mulighet til å komme med tilleggsopplysninger i forbindelse med oversendelsen av klagen, og i et brev datert 31. mai 2023 ga vi Barne- og familiedepartementet våre tilleggsopplysninger og innsigelser til Statsforvalterens brev av 3. mai. HoF anførte da at Statsforvalterens vedtak og vurdering bygget på feil i saksbehandlingen, rettsanvendelsen og tolkningen av faktum.

Barne- og familiedepartementet behandlet saken raskt, grundig og innsiktsfullt. Deres avgjørelse er som følger: "Departementet har etter dette kommet til en annen konklusjon enn Statsforvalteren. Departementet omgjør vedtaket av 27. januar 2023 og innvilger søknad fra Holistisk Forbund av 16. november 2022 om å bli registrert som livssynssamfunn etter trossamfunnsloven."

Dette betyr at vi nå kan gratulere hverandre og oss selv med godkjent registrering :-)
1 Kommentar

Kommentarer

  • Ingvild Forbord

    Gratulerer - dette var en grundig og meget god avgjørelse av departementet !

    11 juli 2023

Logg inn for å skrive en kommentar.