Påminnelse om «Det norske Holocaust» i STL lederforum

Postet av Holistisk Forbund den 9. Jan 2023


Lederforum i STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) møttes på HL-senteret 1. desember 2022. I den anledning kom man med følgende uttalelse:

Uttalelse fra STLs religions- og livssynslederforum ved 80-årsmarkeringen for deportasjonene av jødene i Norge


Vi – ledere i tros- og livssynssamfunn i Norge – er samlet på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) til vårt høstmøte, 1. desember 2022.


Det er 80 år siden det utenkelige skjedde: Den 26. november 1942 ble 529 norske jøder; kvinner, barn og menn sendt med frakteskipet Donau til Auschwitz-Birkenau. Totalt ble 772 jøder deportert. Det var ikke meningen at de skulle komme tilbake.

Det er vanskelig å fatte at noe så forferdelig har skjedd med en norsk minoritet. Det er tilsvarende vanskelig å tenke seg at noe slikt kan skje igjen. Likevel må vi slå fast at jødehat fremdeles finnes i Norge anno 2022. 80-årsmarkeringen av deportasjonene er en anledning til å minne oss selv på hva konsekvensene av hat mot minoriteter i verste fall kan føre til. Folkemord er ikke bare noe som skjedde i tidligere tider. Det skjedde i det 20nde århundre, og det skjer i vår tid.


Flere norske minoriteter har hatt det vanskelig, men ingen andre har erfart det de norske jødene opplevde i krigsårene. Tros- og livssynssamfunnene i STL står sammen med våre jøder i sorgen over dem som gikk tapt i folkemordet under andre verdenskrig.

Samholdet mellom norske tros- og livssynssamfunn, som også jøder her i landet har demonstrert ved å møte opp på #tryggibønn-aksjoner når andre minoriteter har blitt rammet av aggresjon, gir grunn til å håpe at noe slikt ikke skal få skje igjen.

Vi erkjenner likevel at hat mot jøder, og andre minoriteter, ikke er noe vi blir kvitt en gang for alle. Arbeidet med å motvirke hat og fordommer er et prosjekt uten sluttdato. Vi erkjenner også at jødehat finnes blant medlemmer av tros- og livssynssamfunn.

Bekjempelse av antisemittisme krever arbeid med kunnskap og holdninger. Vi i religions- og livssynslederforumet i STL forplikter oss til å jobbe mot begge deler i våre tros- og livssynssamfunn og i samfunnet for øvrig.


Som tros- og livssynssamfunn skylder vi ofrene for Holocaust og det menneskelige i oss selv at vi aldri må glemme, men at vi heller må lære av den dyrekjøpte erfaringen om at umenneskeliggjøring av den eller de «andre» i ytterste konsekvens kan ende i folkemord og barbari.


Etter at tidsvitnene har blitt stadig færre, og snart er helt borte, er det vi som må ta ansvar og sørge for at ordene «aldri mer» blir et løfte og ikke kun en tom parole. Vi trenger påminnelser som dette slik at minnene om disse hendelsene ikke forsvinner fra den kollektive bevisstheten.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.