Stortingspresident Masud Gharakhani inviterte representanter fra alle STLs medlemssamfunn til frokostmøte

Postet av Holistisk Forbund den 1. Jul 2022

Stortingspresident Masud Gharankhani hilser hjertelig på Patrik Swanstrøm, organisasjonssekretær i Holistisk Forbund.

 

Stortingspresident, Masud Gharakhani inviterte representanter fra alle STLs medlemssamfunn til frokost i stortingskjelleren 16. juni. 
Han ble blant annet introdusert for betegnelsen uenighetsfellesskap, som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ofte bruker om seg selv. Betegnelsen passer også på Stortinget, mener Gharakhani: 
– Det er jo litt sånn Norge også er. I Stortingssalen her har vi ulike politiske programmer man har gått til valg på, men så klarer man å samarbeide til det beste for nasjonen. Det er jo norske verdier på sitt beste.
Steinar Ims overleverte en gave, i form av en tegning som illustrerer tros- og livssynsfellesskapet i STL og trakk en parallell mellom stortingspresidenten og STL: 
– På samme måte som STL demonstrerer at man gjennom samarbeid på tvers av religions- og livssynsskiller kan løse felles utfordringer, har du vist at man alt som første generasjons tilskudd til det norske mangfoldet kan nå helt til topps i det formelle Norge.  
Før han spøkefullt la til: 
 – Nest etter Hans Majestet Kongen, vel og merke.
Etter frokosten fikk rådsrepresentantene en omvisning på Stortinget av Tage Pettersen, som er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og som også deltok på frokostmøtet med tros- og livssynssamfunnene.
Bildene krediteres: Stortinget.


Holistisk Forbund poengterte dette med konfirmasjon og at vi ønsker å nå ut med vårt budskap om holistisk konfirmasjon til flere. Nå velger ungdommer gjerne kristen eller human-etisk. Alternativene er usynlige i det norske samfunn.

Sitat fra Utrop:

"Nå er han også historisk fordi han som den første stortingspresidenten i Norges historie har invitert representanter fra alle de femten medlemssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til et møte på Stortinget.

– Trossamfunn kan skape konflikter, eller bidra til limet i samfunnet, sa Gharakhani på møtet."


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.