Kontaktpersoner

en møteplass hvor du bor

Holistisk Forbund ønsker å opprette kontaktpersoner over hele Norge.

Kontaktpersoner på strategiske plasser er en god erstatning for lokallag.  


Hvis du er medlem og kunne tenke deg å være kontaktperson der hvor du bor kan du fylle ut skjema her:

https://www.holistiskforbund.no/p/66663/a-bli-kontaktperson

Så tar vi kontakt med deg!


Kontaktpersoner svarer primært på henvendelser på mail og mobil. Dette forutsetter en viss kunnskap om våre ritualer, konfirmasjon og hva som rør seg i forbundet. 

Det å være kontaktperson handler mest om å videreformidle informasjon.  

  • Kontaktpersoner kan velge å ta initiativ til aktiviteter, infomøter eller annet. (Slike initiativ honoreres av Holistisk Forbund) 
  • Kontaktpersoner har kommunikasjon med sekretariatet på mail og i Microsoft Teams 
  • Kontaktpersoner kan sende innspill til hovedstyret 

Kontaktpersoner kan lage møteplasser lokalt

slik at medlemmer har en mulighet å møtes.

Forbundet støtter lokale aktiviteter.


Våre kontaktpersoner i Norge