Oslo, 24.09.13

Den nye regjeringsplattformen legger opp til at det blir mer kristendomsundervisning i skolen. Vi i Holistisk Forbund ser på dette som en dårlig løsning og ønsker en større differensiering.
Dommen fra EMD i 2007 slo fast at kristendommens kvantitative store plass i det daværende KRL-faget ikke var i strid med menneskerettighetene, så lenge de ulike religioner og livssyn behandles kvalitativt likt.

Er det plass til minoriteter?
 Holistisk Forbund er en ganske ny livssynsorganisasjon. Vi prøver å tilpasse begrepet tro til flere ulike forhold, og vi velger å fokusere på helheten som et samlende begrep. I tillegg så legger vi til rette for at enkeltmennesket får mulighet til å velge å gi utrykk for troen på sin egen måte. Vi har fått stort gehør for vår måte å nærme oss trosbegrepet på. Som en liten livssynsorganisasjon ønsker vi å komme med en bekymring om at det kan bli enda vanskeligere å bli omtalt i RLE undervisningen, dersom de som er store fra før tar mer plass.

Troen i forandring
 Når de politiske partiene i regjeringsforhandlingene nå prøver å «gå tilbake» til en gammel form for Kristendomsundervisning så er dette et tegn på at de ikke helt har fulgt med i timen. Flere og flere mennesker har et sekulært syn på både religionsspørsmål og tro i dag. Flere og flere mennesker velger også å forankre sitt trosbegrep utenfor den norske kirken.
Vi ser på dette som et naturlig uttrykk for det søkende mennesket, og som et utrykk for at mange ønsker å bestemme selv. Behovet for åndelighet er på frammarsj. Ikke bare i Norge og i vesten, men også i andre verdensdeler som for eksempel Asia og Sør-Amerika. Mennesker ønsker seg mangfold og de ønsker seg en mulighet til å gi utrykk for seg selv på en personlig måte.

Dialog og forståelse
 Årsaken til dommen i 2007 var jo akkurat at Norge hadde stivnet i gamle folder og ikke klarte å holde tritt med resten av verden. Derfor kom også forandring til faget RLE. Lærere har undervist i faget siden den gang og har også vært nødt til å se på det mangfold som finnes innenfor religion og tro. Dette mangfoldet er naturlig for oss innenfor Holistisk Forbund. Og det er noe vi setter pris på og som vi tror er naturlig for mennesket. Å snevre trosbegrepet inn i visse forutbestemte rammer er noe vi opplever som begrensende.
I Samarbeidsrådet for Tro og Livssyn foregår det en spennende dialog mellom ulike religioner. Denne dialogen har et positivt preg og bidrar til en større forståelse for trosbegrepet. Holistisk Forbund mener at religions og trosopplevelsen er blitt enn mer differensiert og kompleks enn hva den var i 2007. Vi mener derfor at det finnes et enda større behov for en variert og mangefasettert undervisning i RLE-faget. Vi ønsker gjerne å bistå skoler, lærere og andre pedagoger som ønsker å videreformidle dette mer kompliserte bildet som tegner seg i forhold dagens situasjon i forhold til tro og religion. Det er viktig at våre barn også får en genuin forståelse for at tro kan utøves på mange forskjellige måter i dagens samfunn. Det er viktig at vi gir barna våre en mulighet til å velge. Holistisk Forbund synes at det er helt essensielt at faget RLE består og utvides i sin fremstilling av andre livssyn enn de tradisjonelle.