September 2014

Holistisk Forbund har valgt til å komme med en pressemelding i forbindelse med at Elisabeth Samnøy og Märtha Louise arrangerte et seminar med det kjente mediumet Lisa Williams.

Som vanlig når Märtha Louise beveger seg ut i det offentlige rom i forhold til sin åndelige overbevisning så vekket dette også reaksjoner. Når avisartiklene nådde en viss grad av usaklighet og tendens til uberettiget kritikk så bestemte vi oss for å komme med en uttalelse.

Det det dreier seg om for Holistisk Forbund er hvorvidt man skal få lov til å tro hva man vil i Norge år 2014. Og at man skal få gi uttrykk for hva det er man tror på. Trosfrihet burde være en selvfølge, men allikevel er det slik idag at «skeptikere» veldig fort kommer på banen og skal fortelle hvorfor visse ting er galt. Dette er en tendens i det norske samfunn som Holistisk Forbund ønsker å være et talerør imot. Vi ønsker større toleranse og forståelse for at man kan tro på ulike ting.

Derfor valgte vi å komme med denne pressemeldingen torsdagen etter seminaret 18. september.

Pressemelding, Oslo 18.09.14:

Er vi virkelig tjent med media som vil kneble trosfriheten?

Det er skremmende å se hvordan mennesker med alternative trosforestillinger blir hundset og latterliggjort i media. Norge er et land hvor religions og trosfriheten står sterkt. I mediedekningen av Märthas tro og virke blir denne friheten latterliggjort. Latterliggjøring er en vanlig hersketeknikk og hersketeknikker tar vi i bruk når vi føler oss truet. Er det en redsel for det ukjente som ligger bak behovet for å latterliggjøre? Denne latterliggjøringen rammer ikke bare Märtha, men mennesker som følger sin egen vei og sin egen tro.

Å fremstille åndelig søkende mennesker som lettlurte og sårbare kan oppleves arrogant. I Holistisk forbund har vi tillit til at folk er i stand til å gjøre vurderinger og ta valg i egne liv. Så lenge det er snakk om mennesker som er myndige og som har råderett over eget liv og egne midler kan vi ikke snakke om utnyttelse. Alle mennesker i Norge har rett til å bruke sin trosfrihet og frihet til å disponere egne midler som de selv vil.

Vi ønsker ikke å ta stilling til verken hva Märtha tror på eller virksomheten hun bedriver. Det er de grunnleggende menneskerettigheter som frihet til å tro hva vi vil og frihet til å bedrive det virke vi ønsker (innenfor lover og regler) som vi er opptatt av skal bli bevart for alle.

I media-dekningen om prinsessens tro og virke trår mange faretruende nær grensen for hva vi anser som trakassering etter norsk lov.

Holistisk forbund