juni 2016

NORGE- DET ENESTE LAND I VERDEN MED SKREDDERSYDD HOLISTISK VIELSE? 

Brudepar kommer helt fra Nord-Amerika til Norge for å bli viet holistisk.

 

Fredag 1. Juli 2016 inngår det utenlandske brudeparet, Elizabeth Escobar og Michael Eric Ramos ekteskap på Alexandra Hotell i Loen. Hva er det som får et brudepar til å komme helt fra Canada og USA for å gifte seg? Ja, norsk natur og fjordcruise kan friste mang et utenlandsk par, men for Elizabeth og Michael ble det en ekstra gledelig overraskelse da deres islandsk bryllupsplanlegger fant ut at de kunne få en skreddersydd holistisk vielse som ramme rundt den store dagen. Holisme betyr helhet – at mennesker, dyr og natur er en del av den samme universelle helhet.

Holistisk Forbund (http://www.holistisk-forbund.no/) som er en livssynsorganisasjon uten dogmer og trossystem, er trolig den eneste livssynsorganisasjonen i verden som tilbyr gifteklare par en holistisk vielsesseremoni som er tilpasset parets personlige ønsker og  livssyn[1]. Tros- og livssynsfriheten blir derfor tatt på alvor:  i samtaler med rituallederen kan brudeparet fritt dele sine åndelige opplevelser og trosoppfatninger, og forvente at dette blir respektert og tatt hensyn til i seremonien. Holistiske vielsen forsøker å legge til rette for at alle som er til stede skal føle seg inkludert. Særlig viktig er dette dersom paret eller de som deltar på seremonien, har tilknytning til ulike tros- eller livssynsamfunn.

Vielsesritualet blir skreddersydd med hensyn til temaer, sanger og ytre rammer, og ritual-lederen sørger for at ekteskapet blir inngått i henhold til forbundets vedtekter og norsk lov. Ofte foregår vigselen ute i naturen og på steder som betyr noe spesielt for brudeparet. Holistiske vigslere  har eksempelvis hatt vielse på danskebåten med ”Elvis-bryllup”, under Norway Cup og  i en nedlagt klosterkirke.

Elizabeth og Michael valgte altså å komme til Norge for en enkel holistisk vielse med Tor Andersen som vigsler. Og etter brudeparets ønsker skal vielsen skje på Alexandra hotell, http://www.alexandra.no/no/framside.aspx i Loen en tidlig morgenstund (klokken 0800) før de skal videre for å nyte hverandre og storslått natur i norske fjorder.

[1] Noen profesjonelle bryllupsplanleggere tilbyr det de kaller ”holistic ceremony,” som i praksis betyr at de ordner med en vigsler som følger det aktuelle tro-eller livssynssamfunnets liturgi og at rammen forøvrig kan være holistisk.