HJEM / ORGANISASJON / HOVEDSTYRET


Bente Kvilhaugsvik

Leder, Sveio

Nestleder i Holistisk forbund i styreåret 2020/2021. Jeg har vært medlem i Holistisk forbund i mange år, fordi HoF sitt formål stemmer godt overens med mitt eget livssyn. Arbeider ellers med sykepleieutdanning til daglig.

Lang erfaring med teamarbeid, prosjektarbeid og arbeid med lærende organisasjoner.Marit Elverland, Tromsø

Livssynsfrihet og rom for egen opplevelse og forståelse er viktig for meg, samtidig som det finnes noen felles verdier hvor vi tar vare på hverandre og helheten. Jeg er sosialantropolog som har arbeidet mange år i humanitære organisasjoner, elsker Nord-Norge med naturen og årstidene, bor fast i Tromsø og for tiden (første halvår 2021) i Kenya.

Jeg har nå vært i landsstyret siden 2017, og var aktiv i nasjonalt og lokalt arbeid i HoF i 2003-2006.


Jostein Odland, Bergen

Jeg har sittet i Hovedstyret siden oppstart av Holistisk Forbund. Jeg har også jobbet mye med den Holistiske konfirmasjonen. Jeg er opptatt av selvutvikling, og det er en av grunnene til at jeg er engasjert i arbeidet i forbundet vårt. Jeg regner meg som musiker i livet ellers. 


Toril Nikolaisen Kilde

Nestleder, Ås

Livsynfrihet, åpenhet og dialog er viktig for meg. Jeg er opptatt av hvordan vi kan skape gode ritualer for viktige begivenheter og overganger i livet. Jeg har ledet og arrangert seremonier, festivaler og kurs de siste 20 årene inspirert av norrøn og samisk sjamanisme samt lærdom fra flere kurs og samlinger med Don Miguel Ruiz og Don Jose Ruiz. Jeg er teaterlærer og rådgiver for ungdomstrinn og videregående i Osloskolen, muntlig forteller, utdannet i psykodrama, og høvding i et vikinglag i Oslo.


Trine Holter, Mogreina

Jeg har jobbet innen IKT- og servicefaget siden 1998. Interesser er naturen, maling, musikk og reising. Opptatt av sosiologi, etikk, pedagogikk og personlig og åndelig utvikling. 


Trond Rehn, Telemark

Ritualleder. Vært med i Hof siden 2012 og i styret fra 2013. Engasjert i dyrevern og naturvern.

Har de siste 5 årene deltatt på holistisk konfirmasjon i ulike roller.

Mari Jerstad, Oslo

Jeg tenker at kvinnen i gata skal kunne ha en nærhet ikke bare til menneskene rundt seg men til ikke-menneskelige deler av nærmiljøet. Helhetlig tankegang er grunnleggende. Til daglig jobber jeg med medisinske planter, muntlig urte fortelling, kurs og workshops, urtealliansen på Losæter.Organisasjon

Om oss
Hvem er vi?

Vedtekter og verdier
Hva vi står for

Verdigrunnlag - Plattform

Hovedkontor
Vi har kontor sentralt i Oslo

Hovedstyret
Styrets medlemmer

Lokal aktivitet
Engasjer deg lokalt

Ungdomslag
Holistisk Ungdom stiftes i 2021

Landsmøte
Vi holder årlige landsmøter

Landsmøte 2022

Medlemskap
Meld deg inn i Holistisk Forbund!

Personvern
Ditt personvern er viktig for oss

Eksterne tilslutninger 
Vi er tilknyttet STL og Earth Charter 


Tittin Foss-Haneborg


Jeg er barnevernspedagog, hypnoterapeut, healer og tradisjonell Reikimaster, og har bred erfaring innenfor hele spekteret av hjelpebehov og selvutvikling. Jeg har vært ritualleder siden 2012 og har erfaring med vielser, navneseremonier og begravelser.


Tor Aleksandersen

Tidligerer styreleder. Er opptatt av ritualer og at forbundet har en godt fungerende ritualopplæring.Gabriel Kielland

Jeg er opptatt av verden, det som er rundt oss og i oss, utdannet geofysiker, ansatt i statsforvaltningen og engasjert i politikk.
Ritualene gir oss anledning til å markere milepæler i livet sammen, i fellesskap. Utenfor er det også mange hyggelige mennesker.