HJEM / AKTIVITETER / FREDSRITUAL

Konflikter møter oss overalt. Det kan være vanskelig å beholde roen og en indre fred.

Holistisk Forbund har derfor utarbeidet et fredsritual slik at man selv, eller sammen med andre kan gi uttrykk for at man velger fred.

Holistisk Forbund ønsker å sette fokus på fred ved sin markering av Holismens Dag 16. november 2022.

Vi håper at så mange som mulig da bruker anledningen til å gjennomføre ritualet for seg selv eller sammen med andre.