HJEM / AKTIVITETER / FREDSRITUAL

Konflikter møter oss overalt. Det kan være vanskelig å beholde roen og en indre fred.

Holistisk Forbund har derfor utarbeidet et fredsritual slik at man selv, eller sammen med andre kan gi uttrykk for at man velger fred.

Holistisk Forbund ønsker å sette fokus på fred ved sin markering av Holismens Dag 16. november 2022.

Vi håper at så mange som mulig da bruker anledningen til å gjennomføre ritualet for seg selv eller sammen med andre.


Aktiviteter

Landsdekkende medlemstreff
Kommende treff

Arrangementer i regi av HoF
Arrangementer og debatter

Holistiske samtaler
En møteplass for medlemmer

Åndelig verksted
Sannhet, undring og mening

Dialoggruppe
Mangfold, likeverd og dialog

Foredrag
om en rekke temaer tilbys

Messer
og festivaler og "åpen dag"

Ritualleder kurs
Rituallederkurs, med mer

Vervekampanjen
Verv nye medlemmer - og støtt konfirmasjonsarbeidet!

G-MP43863GH5