HJEM / AKTIVITETER / ARRANGEMENTER I REGI AV HOF

18. februar 2024: Bli kjent med Holistisk Forbund 

Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon for mennesker med et holistisk livssyn, som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger.

Det greske ordet "holos", som betyr hel, er grunnstammen i ordet holisme. Livssynet har fire grunnpilarer:

1. En tanke om at alt henger sammen og utgjør en helhet.
2. Et holistisk livssyn innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for helheten; oss selv, andre levende skapninger og Jordkloden.
3. Troen på at det eksisterer en åndelig virkelighet som mennesker kan erfare.
4. Tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og respekt for det mangfoldet av trosoppfatninger og meninger som finnes.

Høres dette ut som noe for deg?

Holistisk Forbund har gleden av å invitere nysgjerrige sjeler på en bli-kjent dag! Vi skal snakke om hva holisme betyr, og hvordan vi kan leve holistisk. Du vil lære om Holistisk Forbund, og få en smakebit på hva vi gjør, samt finne ut om Holistisk Forbund kanskje er organisasjonen for deg?

Dagen vil være en god blanding av informativ og leken. Under følger det spennende programmet vi skal gjennom sammen:

Program: 

Øvelse: breathwork for å lande i kroppen og roe nervesystemet
Velkomstprat
Bli-kjent prat
«Det ukjente»
Hva står Holistisk Forbund for?

PAUSE

Dyrevelferd og Holisme
Holistisk navnefest, bryllup og gravferd
Holistisk konfirmasjon

PAUSE

Mennesket og naturen
Øvelse: «Silent listening».
Solhjulet
Avslutning

De ulike temaene og øvelsene vil ledes av ulike medlemmer av Holistisk Forbund, slik at det både blir variasjon på temaene og hvordan de formidles! Det vil serveres te, kaffe og snacks.

Påmelding gjøres i følgende skjema


10. mars 2024: Rituallederkurs 

Velkommen på samling for deg som er ritualleder, eller som ønsker å lære om navneseremoni og andre ritualer.  Kurset er gratis, og vil telle som kurs nummer to for deg som vil søke om å bli godkjent ritualleder i Holistisk Forbund. 


Navneseremoni rituallederkurs
Når: 10 mars 2024 kl. 11:00 - 17:30
Sted: Zen House, Oslo, Sporveisgata 29
Pris: Gratis!

Blant temaene vi skal dekke har vi:


- fremføring
- forholde seg til foreldre, besteforeldre og slekt
- det å tenke holistisk i forhold til utforming av ritualet
- det å benytte seg av naturelementene
- å arbeide med sirkelen og himmelretningene
- å løfte frem et barn som et viktig individ.

Vi er også innom aspekter av navneseremoni (som at det ikke er det samme som en dåpsfest) og innom verdigrunnlaget til Holistisk Forbund. Vi snakker om etiske rettningslinjer for ritualledere.

Holistisk Forbund holder en rekke kurs for ritualledere. De som har gjennomført flere kurs har mulighet for å søke om å bli ritualleder for Holistisk Forbund.

Varmt velkommen fra kursleder Tittin Foss Haneborg med Mari Jerstad. Påmelding til sekretaer@holisme.no


Tidligere arrangementer i regi av HoF

Arrangement på Litteraturhuset 24.august 2021

HELSA FØRST! 

Er mva på helserettet behandling samfunnsøkonomisk klokt? 

Holistisk Forbund inviterte i samarbeid med Fritt Helsevalg, Hvite Ørn og Mvafribehandling.no til innlegg og debatt omkring verdien av alternativ og komplementær behandling.


 

Vi mener svaret på dette er et rungende nei, men politikerne er ikke på linje med verken brukere eller utøvere av Komplementær og Alternativ Medisin (KAM). Vi har derfor invitert brukere, utøvere, utøverorganisasjoner og politikere til innlegg og debatt og ser frem til en informativ og engasjerende kveld.


Program for HELSA FØRST!


Arrangementet ble streamet til på vår youtubekanal. Her er link: HELSA FØRST! Youtube

I forbindelse med planleggingen av arrangementet tok arrangementskomiteen også initiativ til en fellesaksjon der vi inviterte utøverorganisasjoner registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund til å signere. Initiativtakerne samt 26 utøverorganisasjoner registrert i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund har signert «Fellesaksjon for gjeninnføring av mva-unntak på alternativ behandling utført av registrerte behandlere». Fellesaksjonens grunndokument ble 3. august sendt til alle politiske partier, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Arbeids- og sosial departementet og tilsvarende komitéer på Stortinget, samt til statsministerens kontor og pressen.

LINK til Fellesaksjonens grunndokument

 

Barns trosfrihet

April og mars 2019

 


Våren 2019 arrangerte Holistisk Forbund tre samfunnsdebatter på Litteraturhuset i Oslo med temaer knyttet til barns trosfrihet sammen med Hjelpekilden og Født Fri. 

 

Barns trosfrihet er nedfelt i FNs barnekonvensjon og del av norsk lov. Likevel begrenses barns trosfrihet i religiøse og livssynssamfunn. 

 

Ved disse tre arrangementene møtte en stor bredde av tros- og livssynssamfunn opp i tillegg til at vi fikk høre sterke historier fra voksne som fikk sine rettigheter krenket som barn. 


Temaene for de tre debattene var:

"Hvem eier barnets tro og tanker? ", Hvem bestemmer hva barn skal tro? og "Kan tro krenke barn?". Dessverre har vi ikke opptaket fra den sistnevnte debatten, men de to andre kan du se på vår youtubekanal:

 

Hvem eier barnets tro og tanker? 

Hvem bestemmer hva barn skal tro? 

Aktiviteter

Landsdekkende medlemstreff
Kommende treff

Arrangementer i regi av HoF
Arrangementer og debatter

Holistiske samtaler
En møteplass for medlemmer

Åndelig verksted
Sannhet, undring og mening

Dialoggruppe
Mangfold, likeverd og dialog

Foredrag
om en rekke temaer tilbys

Messer
og festivaler og "åpen dag"

Ritualleder kurs
Rituallederkurs, med mer

Vervekampanjen
Verv nye medlemmer - og støtt konfirmasjonsarbeidet!