HJEM / TJENESTER / RITUALER OG SEREMONIER

Image of burning candle

Et ritual er en symbolsk handling som kan gjøres på et spesielt sted, til et spesielt tidspunkt eller på en bestemt måte. Et ritual kan være en del av en seremoni og har symbolsk verdi. Et ritual er fellesbetegnelsen på flere riter satt sammen til en seremoni. Eksempler på holistiske ritualer er himmelretningene som benyttes i flere seremonier eller separasjonsritualet som inngår som del av holistisk konfirmasjon. 

Seremonier er ofte markeringer knyttet til livsløpet som fødsel, overgang til voksenlivet, ekteskapsinngåelse og gravferd. Disse finnes i alle kulturer og livssyn og betegnes ofte som samlebetegnelsen overgangsriter. Seremonier kan settes sammen av ulike ritualer og kulturelle uttrykk i form av dikt, sang, musikk og taler. Holistisk forbund tilbyr ritualer og seremonier ved navnefest, konfirmasjon, vielser og gravferd. 

 

En ritualleder i regi av Holistisk Forbund ivaretar kommunikasjon, utforming og ledelse av ritualer og seremonier som gjennomføres på vegne av Holistisk Forbund.

 

Åpenhet og respekt for enkeltmenneskets åndelige uttrykk er vesentlig del av våre ritualer og seremonier. Ritualer og seremonier blir skreddersydd i møte med de som bestiller ritualet. Vi er opptatte av å forme ritualene og seremoniene slik at de blir sterke, varme og meningsfylte for den enkelte.

 

Holistiske ritualer og seremonier kan søkes av alle uavhengig av tro og livssyn. Ønsker dere elementer fra andre religiøse, livssynsmessige eller filosofiske retninger kan det gjøres så lenge det ikke strider mot Holistisk Forbund sitt verdisyn og formålsplattform. 


 

Pris for våre seremonier

 

Vielse

Medlemmer: 3.000 kr

Ikke-medlemmer 4.000 kr

 

 

Navnedag

Medlemmer: 2.000 kr

Ikke-medlemmer 3.000 kr

 

 

Konfirmasjon

  1. Helgebasert – 4 helger med overnatting inklusiv kost og losji:

  2. Medlemmer: 5700 kr

    Ikke-medlemmer: 6700 kr 

  3. 9 temakvelder og 1 overnattingshelg inklusive kost og losji:

 

Medlemmer: 3000 kr

Ikke-medlemmer: 4000 kr

 

 

Gravferd

Medlemmer: 2.000 kr

Ikke-medlemmer: 3.000 kr


 

Reisekostnader

Holistisk forbund dekker reise og opphold for ritualleder på seremonidagen 

med inntil 1.500 kr. Utover dette belastes ritualbestiller. 

Tjenester

Vielse
Hva er ditt drømmebryllup

Navneseremoni
Velkommen til verden

Konfirmasjon
En meningsfull vei inn i voksenlivet

Gravferd
En verdig avskjed

Sjelesorg
Vi er her for deg

Ritualer og seremonier
Seremonier for deg

Våre ritualledere
Seremonier for deg

Smittevernveileder
Seremonier for deg