HJEM / AKTIVITETER / HOLISTISKE SAMTALER

Image of a polar bear

Holistisk forbund ønsker å skape møteplasser for sine medlemmer hvor det er lagt opp til foredrag eller innlegg om aktuelle temaer som berører viktige spørsmål i dagens samfunn og som berører et holistisk livssyn. I etterkant av foredragene/innleggene åpnes det opp for dialog og refleksjon rundt temaene som er berørt. Dette gir refleksjoner og muligheter til å få flere perspektiver og syn på viktige temaer for den enkelte og for samfunnet. 


«Flukt, traumer og holisme», i Kulturhuset 15. februar 2022

 

En samtale med utgangspunkt i boken «Hør oss!» om enslige barn på flukt og deres opplevelser i Norge.

Samtalen foregår på Litteraturhuset Berner Kjelleren med plass til 50 personer.

 

Samtale om flukt, traumaer og holisme med forfatter Odd Erik Germundsson og Patrik Swanstrøm, Holistisk Forbund. Odd Erik har vært verge for utallige mindreårige flyktninger. Flyktninger som bærer med seg opplevelser som preger deres liv.

Hva er et traume, og hvordan oppstår det? Odd Erik har gjort seg mange erfaringer i møte med det norske mottaksapparatet. Klarer vi å ta imot flyktninger?

Er holisme et godt utgangspunkt for å møte flyktningeproblematikk? Og hvordan bygger man opp en motstandskraft når traume en gang er blitt etablert?

 

Høsten 2021 kom boken "Hør oss!" ut. Samtalen tar utgangspunkt i denne boken.

Det vil bli signering av bøker etter samtalen.

 

Holistisk Forbund forholder seg til gjeldene smittereglement i Oslo og ber alle om å registrere seg ved inngangen.

 

Temaer fra tidligere holistiske samtaler:

  • Konspirasjonsteorier
  • Dyrevelferd
  • Hypnose i selvutvikling
  • Holistisk pedagogikk
  • Ernæring
  • Amadia, en humanitærorganisasjon
  • Bevissthetens kreative spill – film fra New Paradigme Film 
  • Trenger Norge penger når vi har kort?
  • Komplementær medisin – Fritt Helsevalg

 

Ønsker du å være med å arrangere Holistiske Samtaler eller har ideer om tema vi bør belyse? 

Ta kontakt med oss på henrik@holisme.no 

Aktiviteter

Landsdekkende medlemstreff
Kommende treff

Arrangementer i regi av HoF
Arrangementer og debatter

Holistiske samtaler
En møteplass for medlemmer

Åndelig verksted
Sannhet, undring og mening

Dialoggruppe
Mangfold, likeverd og dialog

Foredrag
om en rekke temaer tilbys

Messer
og festivaler og "åpen dag"

Ritualleder kurs
Rituallederkurs, med mer

Vervekampanjen
Verv nye medlemmer - og støtt konfirmasjonsarbeidet!