Stortingspresident Masud Gharakhani inviterte representanter fra alle STLs medlemssamfunn til frokostmøte

Postet av Holistisk Forbund den 1. Jul 2022

Stortingspresident Masud Gharankhani hilser hjertelig på Patrik Swanstrøm, organisasjonssekretær i Holistisk Forbund.

 

Stortingspresident, Masud Gharakhani inviterte representanter fra alle STLs medlemssamfunn til frokost i stortingskjelleren 16. juni. 
Han ble blant annet introdusert for betegnelsen uenighetsfellesskap, som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ofte bruker om seg selv. Betegnelsen passer også på Stortinget, mener Gharakhani: 
– Det er jo litt sånn Norge også er. I Stortingssalen her har vi ulike politiske programmer man har gått til valg på, men så klarer man å samarbeide til det beste for nasjonen. Det er jo norske verdier på sitt beste.
Steinar Ims overleverte en gave, i form av en tegning som illustrerer tros- og livssynsfellesskapet i STL og trakk en parallell mellom stortingspresidenten og STL: 
– På samme måte som STL demonstrerer at man gjennom samarbeid på tvers av religions- og livssynsskiller kan løse felles utfordringer, har du vist at man alt som første generasjons tilskudd til det norske mangfoldet kan nå helt til topps i det formelle Norge.  
Før han spøkefullt la til: 
 – Nest etter Hans Majestet Kongen, vel og merke.
Etter frokosten fikk rådsrepresentantene en omvisning på Stortinget av Tage Pettersen, som er første nestleder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og som også deltok på frokostmøtet med tros- og livssynssamfunnene.
Bildene krediteres: Stortinget.


Holistisk Forbund poengterte dette med konfirmasjon og at vi ønsker å nå ut med vårt budskap om holistisk konfirmasjon til flere. Nå velger ungdommer gjerne kristen eller human-etisk. Alternativene er usynlige i det norske samfunn.

Sitat fra Utrop:

"Nå er han også historisk fordi han som den første stortingspresidenten i Norges historie har invitert representanter fra alle de femten medlemssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til et møte på Stortinget.

– Trossamfunn kan skape konflikter, eller bidra til limet i samfunnet, sa Gharakhani på møtet."



Holistisk Forbund støtter opp under TV aksjonen 2022 Leger uten grenser

Postet av Holistisk Forbund den 1. Jul 2022

SAMMEN REDDER VI LIV! 

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. 

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge livsfarlige sykdommer og behandle pasienter i noen av verdens glemte kriser. 

Patrik Swanström representerer Holistisk Forbund. Han kan fortelle med den største selvfølge at Holistisk Forbund støtter opp under årets TV-aksjon.  

 

–  TV-aksjonen er Norges største dugnad – klart vi er med! Vi vil gjerne bidra til å støtte Leger Uten Grenser. TV-aksjonen er en viktig arena for solidaritet, samhold og frivillighet. Det at hele landet hvert år kan gå sammen om å samle inn penger og gjøre verden til et litt bedre sted er veldig sterkt, sier Swanström.

 

Generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum, forteller at for hver eneste bøssebærer og frivillige, kan vi redde enda flere liv. I tillegg får hele Norges befolkning mulighet til å lære mer om verdens glemte sykdommer og kriser. 

–   Din innsats som frivillig og bøssebærer vil føre til økt kunnskap. Færre dør når flere vet, sier Hurum.

Holistisk Forbund vil engasjere seg i TV-aksjonen, og det er viktig at flest mulig bidrar til den nasjonale dugnaden.

 

– Hvis du vil bli bøssebærere  meld deg på via «blimed.no».